Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika
OK

Zasady i etyka zakupów

  • Planując i przeprowadzając procedury wyboru dostawców, firma kieruje się zasadą wolnej konkurencji między dostawcami: uczestnicy procesu zakupowego zapewniają równość, uczciwość, brak dyskryminacji i nieuzasadnionych ograniczeń konkurencji w stosunku do uczestników przetargów. Przy planowaniu i zgłaszaniu zapotrzebowania na zamówienia bezwzględnie niedopuszczalne jest ograniczanie liczby oferentów do udziału w procedurach przetargowych poprzez ustalanie wymagań, które nie wpływają na zdolność dostawcy do zapewnienia wymaganego terminu i jakości zakupionych materiałów.
  • WięcejMniej
  • Informacje o zakupionych towarach i usługach są jawne i publikowane w miarę zaistnienia odpowiednich potrzeb, wszystkie oferty handlowe są przyjmowane wyłącznie na korporacyjnej platformie przetargowej firmy.
  • Przy podejmowaniu decyzji o wyborze dostawcy bierze się pod uwagę zgodność otrzymanych propozycji z wymaganiami firmy dotyczącymi jakości produktów, wymaganych terminów dostaw oraz efektywności ekonomicznej z uwzględnieniem warunków płatności i dostawy.
  • Tylko wykwalifikowani dostawcy mogą zaopatrywać firmę. Dostawcy naruszający podstawowe zasady uczciwego partnerstwa i etycznych relacji mogą zostać zdyskwalifikowani i zawieszeni w kontaktach z Firmą.
#
#
Platforma przetargowa Corum
Jak dynamicznie rozwijająca się firma wprowadziliśmy automatyczny system zarządzania zakupami APS Smart. To rozwiązanie zapewni przejrzystość dostaw materiałów i komponentów.
Corum Group dąży do wzajemnego i wiarygodnego partnerstwa ze swoimi dostawcami!
Przetargi Corum

Wymagania do dostawców

  • Docelową polityką kredytową Firmy jest praca na zasadzie odroczonej płatności.
  • Firma zapewnia dostawcom usługę pożyczania towarów od partnera biznesowego FUIB (First Ukrainian International Bank) na optymalnych warunkach rynku finansowego. Prezentacja faktoringowa PUMB - CORUM GROUP
  • Firma współpracuje z bezpośrednimi producentami towarów/wykonawcami prac lub oficjalnymi akredytowanymi dealerami takich producentów/wykonawców.
  • Kampania kontraktowa przewiduje wykonanie wzorcowej umowy Firmy, która reguluje zasady wzajemnej odpowiedzialności stron, podstawowe warunki ramowe interakcji i obowiązkowo zawiera Aneks Antykorupcyjny. Ramowa umowa dostawy (zakupu)
#
Sekwencyjna procedura kwalifikacji kontrahentów firmy
Regularne zakupy towarów i materiałów oraz usług do programu produkcyjnego
Więcej szczegółów
Usługi logistyki transportowej
Więcej szczegółów
Zakup rozwiązań technologicznych i specjalistycznych usług z projektowania
Więcej szczegółów
Sprzedaż zbędnych towarów i materiałów, złomu i innych aktywów
Więcej szczegółów
#