Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika
OK
Klienci, partnerzy, władze i media mają prawo oczekiwać uczciwego biznesu od nas, a nasi pracownicy powinni być w stanie czuć się dumni nie tylko z tego, co osiągnęli, ale także z tego, jak zostało to zrobione.

Dlaczego potrzebujemy Kodeksu Etyki

I tutaj nie może być żadnych kompromisów. Dla Corum ważne jest, aby być firmą, której praca jest dumna i szanowana przez innych.

Pracownicy Corum mieszkają i pracują w różnych krajach świata. Łącząc różne kultury, doświadczenia, talenty i specjalności, jesteśmy firmą globalną. Kodeks Etyki Korporacyjnej określa wysokie standardy, na podstawie których bronimy naszej pozycji i wdrażamy nasze zasady.

Niniejszy Kodeks nie ogranicza naszej indywidualności i nie daje sztywnych instrukcji postępowania w każdej konkretnej sytuacji. Przede wszystkim deklaruje zasady postępowania ze współpracownikami i partnerami biznesowymi w społecznościach i krajach, w których prowadzimy naszą działalność.

Nasze zasady to nie tylko słowa. One odzwierciedlają istotę naszej firmy i zawsze będą na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy. Kodeks Etyki Korporacyjnej jest podstawą, która może zagwarantować atrakcyjność firmy Corum dla prawdziwych profesjonalistów oraz dla klientów, którzy cenią naszą firmę jako kompetentnego i wiarygodnego partnera.

Jesteśmy otwarci na komunikację
Jeśli znasz fakty naruszające normy kodeksu etycznego, możesz:
wysłać wiadomość za pośrednictwem formularza internetowego:
Linia zaufania SCM

Linia zaufania SCM

W ramach projektu "Linia zaufania SCM" Grupy SCM otwarto kanał zwrotny, który zapewnia dodatkowe gwarancje przestrzegania przez firmy holdingowe wysokich standardów etycznych.

Wszystkie wiadomości są poufne i nie są ujawniane. Wszystkie fakty podane w wiadomościach zostaną sprawdzone i zweryfikowane. Nie możesz dzielić się swoim imieniem, jeśli chcesz, aby wiadomość pozostała anonimowa. Jeśli podasz nam swoje imię, zachowamy poufność, śledztwo w sprawie naruszenia będzie skuteczniejsze, a Ty będziesz mógł otrzymywać informacje o postępach i wynikach sprawdzania wiadomości.

Linia zaufania SCM nie jest przeznaczona do otrzymywania porad dotyczących towarów i usług, świadczenia usług zdalnych lub obsługi skarg i komentarzy klientów.

#

Odwołanie dotyczące badania incydentów na systemach przewodów rurowych

Drogi wnioskodawco,
Pragniemy zwrócić państwa uwagę na fakt, że Grupa SCM całkowicie utraciła kontrolę nad przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na terenie regionów Donieckego i Ługańskiego, tymczasowo niekontrolowanych przez władze ukraińskie, o czym zawiadamialiśmy 15 marca 2017 r.

Z tego powodu w tej chwili nie mamy możliwości ustalenia terminu dostarczenia informacji zwrotnej na temat raportów zawierających informacje o naruszeniach kodeksu etycznego w tych przedsiębiorstwach. Po przywróceniu kontroli nad przedsiębiorstwami, informacje zwrotne na temat tych wiadomości zostaną przekazane niezwłocznie.

Z poważaniem, Komisja ds. Etyki Corum.

#

Program antykorupcyjny corum

W październiku 2015 r. zakończyliśmy prace i rozpoczęliśmy wdrażanie programu antykorupcyjnego w swoich przedsiębiorstwach. Pojawienie się tego przepisu wynika z wprowadzenia w kwietniu 2015 r. Ustawy Ukrainy "O zapobieganiu korupcji", która jest obowiązkowa dla realizacji przez firmy uczestniczące w przetargach państwowych. Corum nie pierwszy rok prowadzi aktywną pracę w kierunku zwalczania korupcji. Przede wszystkim jest to rozbudowa skutecznego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, wprowadzenie kodeksu etyki korporacyjnej, procedur zarządzania konfliktami interesów i niezależnej zintegrowanej linii zaufania (gorąca linia).

#