Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika
OK

Corum Repair jest służbą serwisową firmy Corum, która oferuje klientom szeroką liczbę rozwiązań serwisowych oraz pomoc w naprawie sprzętu górniczego.

Nowoczesne i jakościowe wsparcia techniczne umożliwia przedłużenie okresu użytkowania sprzętu technologicznego, zwiększenie bezpieczeństwa jego pracy, uniknięcie awarii i, w związku z tym, przestojów przedsiębiorstw. Corum Repair pomaga klientom przewidywać ryzyko, oszczędzać miliony i czas.

Dział serwisu Corum Repair ma szeroką sieć ośrodków usługowych w Ukrainie oraz w krajach Europy i Azji. Nasi specjaliści zapewniają wsparcie klientów w trybie 24/7.

Serwisy

Serwisowe wsparcie techniczne Corum Repair zwiększa wydajność pracy sprzętu górniczego i stwarza bezpieczne warunki pracy dla górników. Dla tego proponujemy klientom indywidualne i kompleksowe rozwiązania.

Kwalifikowane zespoły inżynierów serwisowych pomogą klientowi nie tylko szybko przeprowadzić konserwację sprzętu, ale także przeszkolą jego personel do prawidłowej pracy z każdą maszyną.

Więcej informacji na temat rozwiązań serwisowych, rodzajów napraw i menu części zamiennych w opisie poniżej.

Rozwiązania serwisowe

Dla naszych klientów możemy wybrać optymalną konfigurację rozwiązania serwisowego w zależności od bieżących potrzeb, używając następujących narzędzi:
 • 24/7 - obsługa linii wsparcia technicznego;
 • wyjazd ekspertów w celu przywrócenia zdolności do działania; 
 • nadzór nad montażem/montaż sprzętu na obiekcie;
 • nadzór nad montażem/ustawienie sprzętu na obiekcie;
 • inspekcyjne techniczne wyposażenia;
 • wsparcie użytkowania na obiekcie;
 • usuwanie usterek w działaniu sprzętu;
 • monitorowanie sprzętu w trybie online;
 • konserwacja;
 • szkolenie personelu.
#

Części zamienne

Oryginalne części zamienne i materiały zużywalne dostarczamy w ramach wsparcia serwisowego dla całego wyposażenia Corum Group. W każdym regionie gwarantujemy wypełnienie naszych magazynów częściami zamiennymi i realizujemy długoterminowe programy planowego zaopatrzenia. To gwarantuje trwałe i bezpieczne użytkowanie sprzętu w kategoriach:
 • do wyposażenia ścianowego: kombajnów, zmechanizowanych obudów i przenośników zgrzebłowych;
 • dla wyposażenia chodnikowego: kombajnów i maszyn;
 • do wyposażenia stacjonarnego: maszyn wyciągowych i wentylatorów głównego przewietrzania;
 • dla transportu kopalnianego: pociągów elektrycznych, wagonetek oraz przenośników taśmowych;
 • do wyposażenia elektrycznego i innego sprzętu.
#

Naprawy i wsparcie

Nasze rozwiązania w dziedzinie odnawiania stanowią przede wszystkim wykonanie robót o charakterze profilaktycznym w celu minimalizacji przestojów oraz przedłużenia okresu użytkowania sprzętu. Dla naszych klientów, u których nasz sprzęt działał przez długi czas lub wypracował swój zasób, oferujemy rozszerzone programy remontowo-odnawialne z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych Corum Group z uruchomieniem aż do całkowitego przywrócenia do początkowego zasobu nowego sprzętu.
 • Naprawy planowe wyposażenia stacjonarnego górniczego u klienta (wentylatory, wyposażenie podnoszące).
 • Planowe naprawy wyposażenia ścianowego, sprzętu chodnikowego, transportu, sprzętu elektrycznego u klienta.
 • Remonty odnawialne urządzeń, podzespołów i zespołów górniczych u klienta.
 • Kapitalne remonty sprzętu w zakładach produkcyjnych z pełnym odnawianiem (w celu zamiany obudów, dużych zespołów itp.).
#

Napisz do nas
Ваш E-mail
Ваше ім'я
Текст повідомлення
#