-

 

Zmiany kadrowe w Corum

Zmiany kadrowe w Corum
22 2015

Firma SKM zawiadamia o mianowaniu Pana Jakowa Sidlarenko dyrektorem generalnym holdingu budowy maszyn Corum Group. Eugenij Romaszyn, który kierowa Corum (wczeniej - NPK "Maszyny grnicze) od 2010 roku, podj decyzj kontynuowa sw karier poza firm.

Z dnia 22 kwietnia 2015 roku dyrektorem generalnym Corum Group zosta mianowany Jakow Sidlarenko. Pan Sidlarenko rozpocz prac w SKM w 2010 roku na stanowisku inwestycyjnego menadera pionu budowy maszyn Grupy SKM, wchodzi w skad czonków Rady nadzorczej Corum Group.

"Przede wszystkim chciabym podzikowa Eugenijowi Romaszynowi za prac, ktra zostaa przez niego wykonana wsplnie z zespoem Corum Group. Udao si z poszczeglnych przedsibiorstw produkujcych maszyny do grnictwa stworzy holding, ktry jest w stanie realizowa due projekty infrastrukturalne "pod klucz", nie tylko na Ukrainie, lecz na rynkach midzynarodowych. Jestem przekonany, e pan Jakow Sidlarenko, ktry w ostatnich latach zajmowa si pionem budowy maszyn Grupy i wietnie orientuje si w specyfice biznesu, otworzy nowe kierunki rozwoju holdingu i pomoe przej przez nieatwe czasy" - zauwayNikoaj Nesterenko, dyrektor ds rozwoju nowych kierunkw biznesu SKM.

Jakow Sidlarenko w nastpujcy sposb prokomentowa swoje naznaczenie na stanowisko dyrektora generalnego Corum Group: "Jestem szczerze wdziczny kierownictwu SKM za wsparcie zawodowe, ktre odczuwaem w czasie pracy w firmie oraz zaufanie, ktrym zostaem obdarzony. Corum posiada ponad stuletni histori w opracowaniu i produkcji urzdze do grnictwa, bogaty naukowo-techniczny i produkcyjny potencja. Na Ukrainie, gdzie mieszcz si najwiksi klienci holdingu oraz zlokalizowane produkcyjne zasoby, pracowa w obecnych czasach jest do trudno. Tym ciekawsze jest wyzwanie, ktre zostao postawione przede mn oraz caym zespoem Corum".

Informacja:

Firma SKM - wyspecjalizowany inwestor, zarzdzajcy najwikszymi finansowo-przemysowymi zasobami skoncentrowanymi w trzech podstawowych obszarach biznesu: grnictwo i metalurgia, elektrotechniczny oraz finansowy, a take w telekomunikacja, media, komercyjne nieruchomoci, handel detaliczny, produkcja surowcw mineralnych, handel wyrobami ropopochodnymi, rolnictwo, transport i budowa maszyn.


Do Grupy SKM wchodz firmy Metinwest oraz DTEK, Pierwszy ukraiski midzynarodowy bank oraz Renesans-Kapita, ASKA oraz ASKA-ycie, "Ukrtelekom" telekomunikacyjna grupa Vega, "Media Grupa Ukraina" ESTA Holding (nieruchomoci), UMG (produkcja surowcw mineralnych), Parallel (operator rynku produktw roby), Harwist (rolnictwo), holding budowy maszyn Corum Group, transportowy holding "Portinwest" i inne.

Generalny dyrektor Firmy SKM: Oleg Popow.

100% akcji w Firmir SKM posiada biznesmen Renat Achmetw.

Strona internetowa SKM: www.scm.com.ua