-

 

Za szeс miesicy 2015 roku Corum wyprodukowa okoo 35 tysicy modeli 3D

4 2015

Firma zwiększyła szybkość i jakość opracowania urządzeń dzięki wykorzystaniu współczesnych technologii. Dziś w Corum całkiem automatyzowane szkolenie konstruktorskie produkcji i kończy się automatyzacja szkolenia technologicznego. Całkowita realizacja projektu umożliwi firmom grupy znacznie zmniejszyć wady i w konsekwencji - zmniejszyć koszty materiałów wydatkowych.

Automatyzacja realizowana jest na podstawie kompleksu programowego SolidWorks. Oprogramowanie umoliwia specjalistom Corum opracowanie zarówno osobnych czci, jak i caych maszyn i kompleksw. W pierwszym proczu 2015 roku inynierowie firmy wyprodukowali ju ponad 35 tysicy obiektw trjwymiarowych.

"Skuteczno SolidWorks sprawdzilimy czasem. Wdroenie systemu umoliwio zwikszenie wydajnoci wywoywaczy i w par razy zmniejszenie terminw wykonania prac. Wic w przypadku operacji typowych oszczdzanie czasu stanowi do 50%. W jedynym systemie modelowania 3D wykonano nasze unikalne nowoci, w tym pierwszy na wiecie kombajn oczyszczajcy z pionowymi wyposaeniem wykonawczym typu bbnowego i bezacuchowym systemem podawania - BT200. Kombajn otrzyma dobre opinie klientw przy pracy w kopalni im. "Bohaterw Kosmosu", - zaznaczy Dyrektor Dziau Robt Podziemnych Corum Ildar Salejew.

W integrowanym z SolidWorks systemie wymiany danych EPDM jest jedyna baza informacyjna modeli 3D i kopii elektronicznych oryginaw dokumentacji konstruktorskiej. System umoliwia konstruktorom operatywne zarzdzanie danymi w procesie produkcji wyrobw: jednoczesne opracowanie kilku wyrobw, "powrt" do pewnego momentu w razie pomyki, a take wymian danych projektw. Dziki EPDM wywoywacze Corum w Kijowie, Charkowie, Krzywym Rogu i w Drukowce mog jednoczenie uczestniczy w projektowaniu jednego modelu. Do wymiany informacji midzy sob oni nie wykorzystuj poczty elektronicznej, co gwarantuje bezpieczestwo danych i sprzyja ochronie wasnoci intelektualnej firmy.

***

Informacje o firmie

Corum Group – jeden z potnych producentw urzdze i dostawcw rozwiza kompleksowych w zakresie wydobywania grniczego.

Corum Group teraz to: Dzia Robt Podziemnych, Dzia Projektw Infrastrukturalnych, Dziau Rozbirek Otwartych, a take firmy handlowe i przedstawicielstwa na Ukrainie, w Rosji, Wietnamie i w Polsce.

Klienci kluczowi firmy - 14 najwikszych wydobywczych grup kapitaowych , ktrych to aktywa stanowi 150 szybw i kopalni. Urzdzenia Corum pracuj na firmach grniczych w 15 krajach wiata.

Wskaniki finansowe wynikw pierwszego kwartau 2015 roku: zysk skonsolidowany stanowi 407,8 mln UAH (o 7,7% wicej ni w ubiegym kwartale), EBITDA - 16,9 mln UAH (EBITDA margin 4,1). Udzia eksportu w cakowitej sprzeday ponad 30%.

Dodatkowe informacje mona uzyska na stroniewww.corum.com

Oficjalne przedstawicielstwa w sieciach spoecznociowych:

Facebook,linkedin,youtube.