-

 

Wysany na eksport 20-sty kombajn chodnikowy Corum pokaza nowy rekord

Wysany na eksport 20-sty kombajn chodnikowy Corum pokaza nowy rekord
7 2015

Wysany na eksport dwudziesty kombajn chodnikowy Corum (KPD) pokaza nowy rekord: na kopalni "ArcelorMittal Temirtau" (Kazachstan) przepracowa na wyrobisku o dugoci 220 metrów biecych przy rednich miesicznych wynikach w regionie - 130.


"To ju drugi rekord ustanowiony za pomoc techniki chodnikowej Corum w Kazachstanie. Na Ukrainie i w Rosji, ten sprzt jest od dawna znany przez górnikw. W roku 2014 zosta te oceniony w Polsce: do poowy 2015 roku dostarczymy polskim grnikom ju 4 kombajn" zaznacza dyrektor Departamentu rozwiza dla grnictwa podziemnego Corum Ildar Saleew. "Pragn zauway, e firma aktywnie rozwija eksport. Przez pi lat, udzia eksportu w strukturze sprzeday Corum wzrs z 5% do 23%. W 205 roku planujemy zwikszy ten wskanik do 40%".


Przypomnijmy, e w 2013 roku KPD ustanowi rekord wyrabiania na Ukrainie - na kopalni "Junodondaska Nr 1". Ponadto, wedug wynikw roku jest on uznawany za jeden z najlepszych wrd 39 sztuk urzdze tego typu, ktre pracuj w kopalniach wgla "ArcelorMittal Temirtau".


***

Informacje dotyczce kombajnu chodnikowego KPD


Kombajn chodnikowy KPD jest przeznaczony do niszczenia ska o wytrzymaoci do 100 MPa, zaadunku i transportu zniszczonej skay podczas rozpracowania wyrobisk rnych ksztatw o przekroju od 11 do 30 mkw. Model wyrnia si od swoich poprzednikw innowacyjnym projektem obrotowego wza przenonika, wzmocnion konstrukcj podstawowych elementw, zwikszonym resursem przekadni wykonawczego wza oraz szeregiem innych zmian. Kombajn chodnikowy zosta wyposaony w elektroniczny system wizualizacji, ktry pozwala kontrolowa, a w razie potrzeby, planowa prace konserwacyjne rnych wzw. Poza tym, sterowanie KPD odbywa si za pomoc zdalnego pilotu z wykorzystaniem sygnau radiowego lub poprzez elastyczny kabel. Takie sterowanie daje moliwo operatorowi przebywa w najbardziej wygodnym dla niego miejscu, co wywouje znaczcy wpyw na wydajno kocow sprztu.


***

Informacja o firmie Corum

Kluczow kompetencj Corum Groum jest tytu eksperta w przemyle wydobywczym. Dziaalno firmy koncentruje si na dostarczeniu swoim klientom kompleksowych rozwiza o wysokim poziomie technologicznym, produkcji i serwisie urzdze dla grnictwa, przetwrstwie i transporcie kopalin, a take budowie kopalni.

W skad Corum wchodz przedstawicielstwa handlowe, oddziay serwisowe i skady konsygnacyjne na Ukrainie i w Rosji.Nasze przedstawicielstwa handlowe pracuj ju na Ukrainie, w Rosji, Polsce, Kazachstanie i Wietnamie.

Wicej informacji mona znale na stronieinternetowej

www.corum.com


Oficjalne przedstawicielstwa w sieciachspoecznociowych:

Facebook,linkedin,youtube.