-

 

Sprzt techniczny Kompanii Gornyje maszyny zwrci uwag premiera Polski

11 2013

Na Midzynarodowych Targach Przemysu Górniczego, Energetyki i Metalurgii „Katowice – 2013” unikalne rozwizania w kombajnach cianowych i chodnikowych kompanii „Gornyje maszyny” zwróciy uwag premiera Polski – Donalda Tuska.

Kompania „Gornyje maszyny” przedstawia panu Tuskowi i wszystkim widzom Targów najbardziej perspektywiczne dla polskiego rynku pozycje. Wród nich 20 – tonowy kombajn cianowy i 40-tonowy chodnikowy do eksploatacji cienkich pokadów.

Unikalny ze wzgldu na swoje charakterystyki techniczne kombajn cianowy pozwala na wydobycie wgla duego sortymentu w cienkich pokadach. A kombajn chodnikowy o masie 40 ton jest w stanie zapewni wysokie tempo drenia. W poowie sierpnia biecego roku na takim kombajnie produkcji „Gornych maszyn” ustanowiono rekord Ukrainy w tempie drenia – w cigu miesica brygada przesza 707 metrów wyrobisk górniczych o przekroju 13 m kw.

„Gornyje maszyny” to jedyny na wiecie producent podobnego sprztu, obecnie dostosowanego dla polskiego rynku. Otwarcie przedstawicielstwa w Polsce pozwoli kompanii na zwikszenie udziau eksportu i zblienie do uytkowników sprztu.

„Wspódziaanie z polskimi firmami w eksploatacji kopalin uytecznych wydaje nam si bardzo perspektywicznym kierunkiem. Dysponujemy unikaln wiedz eksperck w produkcji urzdze, mogcych pracowa w trudnych warunkach geologiczno – górniczych. Na przykad urzdze do wydobycia wgla z cienkich pokadów wglowych, urzdze do mechanicznej eksploatacji stromo nachylonych pokadów o kcie nachylenia do 90 stopni, do robót przygotowawczych i wydobycia wgla w warunkach zwikszonego nawodnienia. Na naszych barkach – ponad studwudziestoletnie dowiadczenie naszych przedsibiorstw produkcyjnych, ponad sze dziesicioleci dowiadczenia w kwestiach zmechanizowanego wybierania wgla w trudnych warunkach górniczo – geologicznych, autorstwo wielu rozwiza technologicznych i konstrukcyjnych, wykorzystywanych obecnie w wiatowym przemyle górniczym”, - podkreli Dyrektor Generalny Kompanii Jewgienij Romaszczyn.***


Informacja o kompanii:


Kompania „Gornyje maszyny” naley do najwikszej ukraiskiej grupy kapitaowo – przemysowej „System Capital Management” (SCM) i jest obecnie jednym z liderów globalnego rynku budowy maszyn górniczych.


W skad kompanii „Gornyje maszyny” wchodzi 6 zakadów w Ukrainie, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.

Dziaalno kompanii koncentruje si na kompleksowym podejciu do wiadczenia usug w zakresie inynieringu, produkcji, dostawy i obsugi serwisowej urzdze dla przemysu wydobywczego.

Wedug poddanych audytowi PricewaterhouseCoopers danych, w 2012 roku cakowita wielko sprzeday wyniosa 312, 9 mln euro. EBITDA wyniosa 62, 1 mln euro.


Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.mmc.kiev.ua