-

 

Sprzt Corum bije rekordy w Kazachstanie

Sprzt Corum bije rekordy w Kazachstanie
7 2014

Kombajn chodnikowy Kompanii Corum w podsumowaniu roku 2013 zosta uznany za jeden z najlepszych wród 39 sztuk sprztu podobnego typu, który pracuje w przedsibiorstwach wydobywczych najwikszego przedsibiorstwa sektora górniczo - metalurgicznego Republiki Kazachstan "ArcelorMittal Temirtau".

Kombajn chodnikowy "Donbas" (KPD) zaj drugie miejsce w kategorii "Przodek skalny", drc 1175 metrów biecych chodnika odgazowujcego, co stanowi o 40 metrów biecych mniej, ni lider kategorii.

Zdaniem Zastpcy Dyrektora ds. drenia kopalni "Kazachstanskaja" Rustama Szajachmetowa, osignicie byo moliwe dziki zgranej pracy brygady, mechaników, którzy obsuguj kombajn, i niezawodnemu sprztowi. Zauway on take, e warunki geologiczne pracy kombajnu s do trudne, poniewa przygotowanie do degazacji eksploatowanych pokadów odbywa si w warunkach wysokiego wydzielania metanu.

"Ten model kombajnu dreniowego KPD jest najbardziej skuteczny. Jeszcze w 2012 roku otrzyma on Grand Prix na midzynarodowej wystawie "Wgiel Rosji i Mining". W sierpniu 2013 roku kombajn ustanowi rekord drenia w Ukrainie, w kopalni "Junodonbasskaja nr 1". Wszystko to wiadczy o tym, e nasze urzdzenia pracuj wycznie na wynik" - stwierdzi dyrektor generalny Corum Group Jewgienij Romaszczin.

ledzi wtek

***

Informacja o kompanii

Kompania Corum (wczeniej NPK ”Gornyje maszyny”) wchodzi w skad najwikszej na Ukrainie grupy przemysowo – kapitaowej „System Capital Management” (SCM) i jest ekspertem w przemyle wydobywczym. Dziaalno Kompanii koncentruje si na dostarczaniu wysokotechnologicznych kompleksowych rozwiza, produkcji i serwisie urzdze w zakresie wydobycia, przerabiania i transportu kopalin uytecznych, oraz na budowie kopal. W skad Corum wchodzi 6 zakadów w Ukrainie, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.

Wedug poddanych audytowi PricewaterhouseCoopers danych, w 2012 roku cakowita wielko sprzeday wyniosa 312,7 mln euro. EBITDA - 61, 7 mln euro.

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.corum.com.