-

 

Proces montau wyrobisk wybierkowych sta si bardziej oszczdnym: firma Corum ukoczya rozruch pierwszego w wiecie kompleksu KNF

Proces montau wyrobisk wybierkowych sta si bardziej oszczdnym: firma Corum ukoczya rozruch pierwszego w wiecie kompleksu KNF
20 2015

Departament rozwiza dla górnictwa podziemnego firmy Corum pomylnie ukoczy testy przemysowe frontalnego kompleksu cicia KNF. Urzdzenie, ktre nie ma odpowiednikw w wiecie i jest przeznaczone do prowadzenia wyrobisk w kopalniach, pozwoli grnikom o 30% zmniejszy koszty przygotowywania nowych wyrobisk wybierkowych do dalszych prac kompleksw oczyszczajcych.


"Sam fakt tego, e rozwizanie kwestii nad któr inynierowie pracowali z lat 70-tych zostao znalezione i zrealizowane przez ukraiskich specjalistw mwi o tym, e w naszym kraju oraz w naszej firmie pracuje konstruktorski potencja" - zaznacza dyrektor Departamentu rozwiza dla grnictwa podziemnego Corum Ildar Saleew - "Jeeli chodzi o rynki zbytu danych urzdze, opracowanych w ramach Strategicznego Sojuszu Z naszym kluczowym klientem - firm DTEK, s to kraje, w ktrych wydobycie wgla odbywa si z warstw o maej mocy. Mwimy o Ukrainie, Polsce, Chinach. Ktre, nawiasem mwic, obecnie rozwijamy w ramach strategicznego rozwoju".

Testy przemysowe odbyway si w trzy etapy, z wykorzystaniem rnych technologicznych schematw pracy oraz na rnych placwkach wydobycia wgla (kopalni "Jubilejna", "Stepna"). Takie podejcie dao moliwo sprawdzenia urzdze w rnych geologiczno-grniczych warunkach. Po ukoczeniu testw Departament rozwiza dla grnictwa podziemnego rozpoczyna seryjn produkcj urzdze.

***

Informacja o KNF


Frontalny kompleks cicia KNF to wysokowydajne i bezpieczne w eksploatacji urzdzenie. Przeznaczone do prac w wyrobiskach prostoktnych. Wydajno - 1,5 tony na minut. Urzdzenie zapewnia klientowi moliwo zmniejszenia czasu ustawienia kompleksu oczyszczajcego oraz szybkie uruchomienie wyrobiska wybierkowego w warstwach o maej mocy (tak zwane cienkie warstwy). Gwne skadniki kompleksu: kombajn do cicia, ktowy przenonik gbinowy, urzdzenie do przeadunku, obudowa grnicza.


***

Informacja o firmie Corum

Kluczow kompetencj Corum Groum – jest tytu eksperta w przemyle wydobywczym. Dziaalno firmy koncentruje si na dostarczeniu swoim klientom kompleksowych rozwiza o wysokim poziomie technologicznym, produkcji i serwisie urzdze dla grnictwa, przetwrstwie i transporcie kopalin, a take budowie kopalni.

W skad Corum wchodz przedstawicielstwa handlowe, oddziay serwisowe i skady konsygnacyjne na Ukrainie i w Rosji.Nasze przedstawicielstwa handlowe pracuj ju na Ukrainie, w Rosji, Polsce, Kazachstanie i Wietnamie.

Wicej informacji mona znale na stronieinternetowej

www.corum.com


Oficjalne przedstawicielstwa w sieciachspoecznociowych:

Facebook,linkedin,youtube.