-

 

Polityka kredytowa - narzdzie wpywu na pomylno biznesu

Polityka kredytowa - narzdzie wpywu na pomylno biznesu
2 2015

W sytuacji koncentracji zasobów, uwarunkowanych kryzysem na wewnętrznym i światowym rynkach związanych z przemysłem górniczym, dla biznesu zwłaszcza ważną jest jakość zarządzania kapitałem obrotowym. Głównym narzędziem w tym jest polityka kredytowa.

Dla producentów sprztu grnico kopalnianego na wiecie, charakterystyczn cech jest wielkoskalowy cykl produkcyjny i dugi okres obrotu zapasw. Normaln praktyk jest kredytowanie, lub prociej mwic patno po wykonaniu usugi lub nabyciu wartoci towarowo materialnych, na okres do 230 dni, co potwierdza badanie benchmarkingowe.

Wskazany wyej okres wyznacza si indywidualnie dla kadego oddzielnego producenta i w pierwszej kolejnoci zaley od dugoci cyklu produkcyjnego: od zakupu zasobw do wyprodukowania jednostkowego technicznego wyrobu. Prociej mwic, producentowi potrzebne s koszty obrotowe, w zwizku z powyszym producent umawia si z dostawc o odroczenie terminu patnoci . Korzy dla obojga partnerw z podobnego porozumienia jest oczywista : konsument towarw/usug otrzymuje zasoby, niezbdne do zabezpieczenia procesu produkcji, a dostawca - gwarancj, e rozliczenie bdzie przeprowadzone w ustalonym terminie. Lecz najwaniejsze jest to, e Idc naprzeciw oczekiwaniom partnera, dostawca zabezpiecza sobie rynek zbytu. Niewtpliwie, obopln korzyci stron bdzie zachowanie partnerskich stosunkw i przeduenie wsppracy w przyszoci.


Na podstawie praktyk wiatowych liderw brany, od lipca biecego roku kompania Corum wprowadza now polityk kredytow. W tym celu, kompania planuje zwikszy termin obrotowego zaduenia kredytowego. "Odpowiednio do nowej polityki kredytowej Corum proponuje dostawcom pokry wskanik odnowy zapasw na 66% nadaniem odraczania spaty w okresie 120 dni. Wybr optymalnego dla kompanii wskanika obrotu handlowego zaduenia kredytowego zwizany jest z okresem odnowy zapasu, czyli kosztami surowca, materiaw, ich dostawy i skadowania, oraz innymi kosztami. W 2015 roku przeduy si termin dostawy komponentw oraz dokonano zmian w cyklu produkcyjnym, dlatego okres odnowy zapasw przeduy si wicej czym na 25% i skada 180 dni. To okres przecitny, ktry przyrwnuje si do caoksztatu redniego terminu dostawy pozycji kluczowej nomenklatury TMC (wartoci towarowo-materialne) i obrotu zapasu, w tym cyklu produkcyjnego kompanii", - komentuje dyrektor ds. finansowych Corum Michai Potapow.

Kompania kardynalnie zmienia podejcie do zakupw, wykorzystujc nastpne kategorie: podstawowe, strategiczne, krytyczne i niekrytyczne. Klasyfikacja bazuje si na wpywie zakupw na oglny finansowy wynik i uwzgldnia wszystkie ryzyka, zwizane z konkretnym zakupem

Warto odznaczy, e dla Corum pojcie zaduenia kredytowego jest przydatne nie tylko jak dla konsumenta towarw i usug, ale i jak dla dostawcy: " Nasza kompania jest dostawc rozwiza technicznych dla przedsibiorstw przemysu wydobywczego, oraz tak samo jak inni uczestnicy rynku, odczuwa na sobie potny wpyw kryzysu ekonomicznego . Dlatego idziemy na znaczne ustpstwa grnikom, opracowujemy dwustronnie wygodne, moliwe do przyjcia schematy finansowania zamwie, w tym dzieraw i leasing naszego sprztu. Inwestujemy w rozwj nowych rynkw, eby w perspektywie zabezpieczy zamwieniami siebie i naszych dostawcw, a take wnie swj wniosek w przyszo kraju, jako technologicznie rozwinitego pastwa", - podsumowuje Michai Potapow.