-

 

Pierwsze kombajny chodnikowe i cianowe produkcji grupy Corum uzyskay pozytywny wynik certyfikacji zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej

Pierwsze kombajny chodnikowe i cianowe produkcji grupy Corum uzyskay pozytywny wynik certyfikacji zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej
19 2014

Maszyny chodnikowe i cianowe grupy Corum otrzymay midzynarodowy certyfikat  АТЕХ, ktry pozwala na swobodne dostarczanie maszyn na terytorium krajw czonkowskich Unii Europejskiej.

«Uzyskanie europejskiego certyfikatu – to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakoci naszych produktów. Zawsze zwracalimy szczególn uwag na jako oferowanych przez nas rozwiza, wikszo urzdze produkcji Corum jest stosowana w warunkach zagroenia wybuchem i od ich bezpieczestwa zaley ludzkie ycie. Podczas procesu certyfikacji kombajn chodnikowy KPD i kombajn cianowy UKD400 przeszy drobiazgowe badania pod ktem bezpieczestwa pracy w warunkach zagroenia wybuchem», – zauway dyrektor Dywizji Górnictwa Podziemnego grupy Corum Ildar Salieiev. – «Oprócz tego, otrzymanie certyfikatu АТЕХ – to kolejny krok w rozszerzaniu granic naszego biznesu. Certyfikat pozwala swobodnie realizowa produkcj na terenie Europy, a w szczególnoci sprzyja to aktywnemu rozwojowi naszego biznesu naszej firmy na rynku Polski».

Przypomnie naley, e w zeszym roku w Polsce zostao otwarte przedstawicielstwo Corum, a ju jesieni tego roku firma zaprezentowaa polskim górnikom swój flagowy produkt techniki chodnikowej – kombajn KPD, który jako pierwszy zosta sprzedany na kopalni JAS-MOS (JSW S.A.). Do poowy 2015 roku grupa Corum planuje dostarczy górnikom pi takich kombajnów.

***
Certyfikat zgodnoci z dyrektyw АТЕХ
АТЕХ – skrót od ATmospheres Explosibles (rodowisko zagroone wybuchem). Wymagania АТЕХ rozcigaj si na mechaniczne i elektryczne urzdzenia i rodki ochrony, które powinny by stosowane w rodowisku potencjalnie zagroonym wybuchem, tak pod ziemi, jak i na jej powierzchni.

Informacje o firmie
Kluczow kompetencj Grupy Corum jest bycie ekspertem w przemyle górniczym.
Dziaalno grupy skupia si na dostarczaniu zaawansowanych technologicznie kompleksowych rozwiza, na produkcji i serwisie urzdze z brany wydobywczej, urzdze przeróbczych i transportowych dla kopalin uytecznych, a take na projektowaniu i budowie kopal.
W skad Corum wchodzi 7 zakadów i hale remontowe w Rosji i na Ukrainie, firmy handlowe na Ukrainie, w Rosji, Kazachstanie, Polsce i Wietnamie.