-

 

Oszczdno energii pozwolia zaoszczdzi Corum 10,5 milionw

Oszczdno energii pozwolia zaoszczdzi Corum 10,5 milionw
15 2015

Dziki wdroeniu nowej strategii oszczdnoci, Firma Corum w 2014 roku znacznie obniya zuycie zasobw. Zuycie wody w Zakadach Corum zmalao o 8,5 %, natomiast zuycie zasobw energetycznych o ponad 30%.

"Oszczdno energii – jest nieodczn cz wspóczesnego biznesu. To nie tylko aspekt socjalny, to przede wszystkim narzdzie, ktre daje moliwo oszczdza i zarabia. W zeszym roku, dziki zmniejszeniu zuycia zasobw energetycznych, udao si nam zaoszczdzi ponad 10,5 mln UAH. Oszczdno energii jest rwnie bardzo wana dla naszych klientw: nowoczesne firmy ju dawno doszy do wniosku, e jednorazowe inwestycje w dobrej jakoci energooszczdne urzdzenia, w duszej perspektywie przynosz wiksze korzyci. Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem technologii, w celu osignicia maksymalnej efektywnoci zuycia zasobw i wydajnoci. W ten sposb wydajno kompleksu cianowego KNF, w porwnaniu do jego poprzednika wzrasta o ponad 25%, na chwil obecn to 10 m na dziennie, zamiast 8 m" - mwi Dyrektor Generalny Corum Group Jakow Sidlarenko.

Unikalny wskanik efektywnoci pokazuje rwnie kombajn cianowy UKD400, ktry pozwala o 15% zmniejszy prac grnikw podczas wybierania urobku z niskich pokadw*. Waciwoci techniczne kombajnu UKD 400 pozwalaj bardziej dokadnie urabia pokady, przy mniejszym dreniu skay, od swoich analogw. To zreszt pozwala grnikom istotnie obniy koszty zasobw na "oczyszczenie czarnego zota". Za pomoc UKD400 produkcji Corum w 2014 roku zosta ustalony rekord Ukrainy, w cigu miesica z niskich pokadw wydobyto 100 tysicy ton wgla.

* niskie pokady ( pokady o maej gruboci)

W przemyle wglowym przyjto nastpujc klasyfikacj pokadw wgla: bardzo cienkie/niskie (0,5 - 0,7 m), cienkie/niskie (0,71 - 1,2 m), rednie (1,21 - 3,5 m) i grube (powyej 3,5 m). Wraz ze wzrostem konta nachylania pokadu, znaczco zmieniaj si moliwoci zastosowania urzdze grniczych.

Informacja o kompanii

Corum Group - jeden z najwikszych producentw sprztu i dostawcw kompleksowych rozwiza w brany grniczej.

Dzi Corum Group to: Pion grnictwa podziemnego; Pion projektw infrastrukturalnych ; Pion grnictwa odkrywkowego, a take przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Biaorusi, Kazachstanie, Wietnamie, Polsce i Chinach.

Kluczowi klienci kompanii to 14 najwikszych holdingw w brany, w aktywach ktrych znajduje si 150 kopalni i wyrobisk odkrywkowych. Technika Corum pracuje w kopalniach 15 pastw wiata.

Wyniki finansowe za pierwszy kwarta 2015 roku: skonsolidowane przychody ze sprzeday 407,8 mln. UAH (o 7,7% wicej od poprzedniego kwartau), EBITDA - 16,9 mln. UAH (Mara EBITDA 4,1). Udzia eksportu w sprzeday ogem - ponad 30%.

Wicej informacji mona znale na stronie internetowejwww.corum.com

Oficjalne przedstawicielstwa na portalach spoecznociowych:Facebook,linkedin,youtube.