рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресс-релизы

 

Oficjalne stanowisko Firmy

Oficjalne stanowisko Firmy
23 Декабря 2014

W zwi№zku z publikacj№ Baczo Korcilawa na swojej stronie w Facebooku informacji, їe na terytorium gdzie dotychczas znajdowaіo siк przedsiкbiorstwo "Corum Donieckgormasz" przedstawiciele tak zwanej "DNR" produkuj№ moџdzierzy i planuj№ uruchomiж produkcjк pneumatycznych karabinów maszynowych, firma Corum przypomina, їe z dnia 11 sierpnia dziaіalnoњж przedsiкbiorstwa "Corum Donieckgormasz" zostaіa tymczasowo wstrzymana, natomiast od dnia 28 sierpnia zostaіa caіkowicie zatrzymana w zwi№zku z zajкciem przedsiкbiorstwa przez przedstawicieli "DNR".

Przypominamy, firma Corum obenie nie kontroluje produkcyjne jednostki "Corum Donieckgormasz", "Corum Gorlowska Fabryka budowy maszyn" oraz "Corum Doniecka energofabryka", a zatem nie ma їadnego stosunku do dziaіaс wymienionych jednostek. Produkcja urz№dzeс z wymienionych fabryk zostaіa przeniesiona do innych produkcyjnych jednostek, a mianowicie do "Corum Druїkowska Fabryka budowy maszyn" oraz "Corum Њwiatіo Górnika".


Возврат к списку