-

 

Nowy produkt Corum kombajn KBT200 pomylnie przeszed uytkowe testy przemysowe

Nowy produkt Corum  kombajn KBT200  pomylnie przeszed uytkowe testy przemysowe
3 2015

Pierwszy w wiecie kombajn do czyszczenia z pionowym wzem typu bbnowego oraz bezacuchowy napdem zasilania KBT200 pomylnie przeszed uytkowe testy przemysowe w jednej z kopalni wiodcego klienta - DTEK.


"Nowoczesne rozwizanie konstrukcyjne, opracowane przez Departament rozwiza dla górnictwa podziemnego pozwolio dwukrotnie zwikszy wydajno i postawi na zupenie nowy poziom rozpracowanie cienkich warstw z bardzo silnymi wglami. Gwn zalet nowego kombajnu jest wykorzystanie metody cicia pokadu wgla w poziomie, co zmniejsza zuycie energii o 20% oraz pozwala wykonywa prace w warunkach niestabilnych cian wyrobiska"zauway dyrektor Departamentu rozwiza dla grnictwa podziemnego Corum Ildar Saleew.


Dziki zastosowaniu w urzdzeniu bezacuchowego napdu zasilania oraz cicia nowoczesna maszyna spenia wszystkie aktualne wymogi bezpieczestwa.

W warunkach kopalni im. Bohaterw kosmosu w caym okresie bada przemysowych urzdzenie wykazao maksymaln wydajno - okoo 2900 ton na dob, rednia dzienna produkcja wynosia 2000 ton wgla na dob.

Pomylne zakoczenie uytkowych bada przemysowych pozwoli Departamentowi rozwiza dla grnictwa podziemnego rozpocz produkcj seryjn oczyszczajcego kombajnu KBT200.

***

Informacja o firmie Corum

Kluczow kompetencj Corum Groum jest tytu eksperta w przemyle wydobywczym. Dziaalno firmy koncentruje si na dostarczeniu swoim klientom kompleksowych rozwiza o wysokim poziomie technologicznym, produkcji i serwisie urzdze dla grnictwa, przetwrstwie i transporcie kopalin, a take budowie kopalni.

W skad Corum wchodz przedstawicielstwa handlowe, oddziay serwisowe i skady konsygnacyjne na Ukrainie i w Rosji.Nasze przedstawicielstwa handlowe pracuj ju na Ukrainie, w Rosji, Polsce, Kazachstanie i Wietnamie.

Wicej informacji mona znale na stronieinternetowej

www.corum.com

Oficjalne przedstawicielstwa w sieciachspoecznociowych: