-

 

Na targach "Wgiel i Grnictwo Rosji" Corum prezentuje nowe wyroby i ofert

Na targach "Wgiel i Grnictwo Rosji" Corum prezentuje nowe wyroby i ofert
4 2015

W dniach od 2 do 5 czerwca 2015 roku w Nowokuzniecku (Rosja) odbywaj si jedne z najwikszych specjalistycznych targów technologii rozwiza dla grnictwa - "Wgiel i Grnictwo Rosji". Firma Corum tradycyjnie jest sponsorem i bierze udzia w tym wydarzeniu. W tym roku Corum zaprezentowa nowe wyroby i oferty, koncentrujc si na obsudze klienta.

"Zawsze staramy si by o krok do przodu i przewidywa moliwe zagroenia, dlatego oferujemy na rynku aktualne wyroby i usugi. Jak równie na caym wiecie, obecnie na rynku rosyjskim spada poziom inwestycji w zakadach grniczych. Coraz bardziej popularnym staje si obsuga post sprzedaowa urzdze. Jeli w 2013 roku udzia usug post sprzedaowej obsug w firmy Corum na rynku rosyjskim byo nieco wikszy 30%, to w 2014 roku ten wskanik wzrs dwukrotnie i wynis ponad 65%" mowi Dyrektor generalny Corum Jakow Sidlarenko.

Wrd nowych produktw, ktre firma zaprezentuje na targach s oferty kompleksowej obsugi urzdze kruszenia i mielenia dla przedsibiorstw grniczych. Oferta jest szczeglnie aktualna dla rosyjskich konsumentw, biorc pod uwag, e 2/3 rynku rosyjskiego to grnictwo odkrywkowe. Skuteczno oferty Corum potwierdzaj pi projektw pilotaowych zrealizowanych w Zakadach Grnictwa i Przetwrstwa kluczowego klienta - firmy "Metinvest". Wykonano: generalny remont z dalszym serwisowaniem dwch trakw kruszenia 3-4 frakcji kruszenia; obrbka, monta i serwisowa obsuga podajnika panelowego; obsuga techniczna nachylonego spiralnego klasyfikatora; generalny remont oraz dalsze serwisowanie koparki gsienicowej. W rezultacie zmniejszono czas przestoju, zwikszono okres uytkowania gwarancyjnego oraz wydajno urzdze. Co wicej, po wykonaniu prac serwisowych urzdzenia stay si bardziej energooszczdne.

Skuteczn prac warunkuje rozszerzenie portfolio usug budowy kopalni - kierunek, ktry firma obecnie rozwija w Rosji. Firma oferuje klientom budow obiektw, wykonanie liniowych chodnikw z wykorzystaniem wasnego sprztu oraz wszystkie niezbdne zasoby i inne usugi.

* * *

Informacja o firmie

Kluczowym kierunkiem dziaalnoci Corum Grupy jest wykonanie ekspertyz w brany grniczej. Dziaalno firmy jest skoncentrowana na dostarczaniu wysokotechnologicznych kompleksowych rozwiza, produkcja i serwis urzdze dla grnictwa, przetwrstwa i transportu surowcw mineralnych, budowa kopalni.

Do Corum weszy fabryki, jednostki naprawcze i montaowe na Ukrainie i w Rosji, Spki handlowe na Ukrainie, w Rosji, Kazachstanie, Polsce i Wietnamie.

Wicej informacji mona znale na stronie internetowejwww.corum.com

Oficjalne przedstawicielstwa w sieciach spoecznociowych:

Facebook,linkedin,youtube.