-

 

Na rzecz Potawskiej huty firmy Ferrexpro dostarczono now pomp produkcji Corum

Na rzecz Potawskiej huty firmy Ferrexpro dostarczono now pomp produkcji Corum
9 2015

Jeden z kluczowych klientów firma Potawski Zakad Grnictwa iPrzetwrstwa firmy Ferrexpro niedawno otrzyma now pomp NP-800. Urzdzenie zostao wyprodukowane przez specjalistw "Corum Krzyworoski zakad urzdze grniczych".

Pompa NP-800 to odrodkowa pompa skadajca si z dwóch obudw z pionowym krcem cinieniowym, przeznaczonym do pompowania szlamw ciernych (ogony, ruda metali nieelaznych) i jest stosowana w przedsibiorstwach grniczych.

"Potawski Zakad Grnictwa i Przetwrstwa jest jednym ze staych odbiorcw danych urzdze. –odnotowuje Dyrektor Corum Ukraine Walerij Krupnicki. Nasza fabryka "Corum KZGO" zajmuje si produkcj nowych oraz napraw uywanych pomp, co pozwala rozszerzy sortyment oferowanych towarw i usug, a zatem zapewni maksymalne zaspokojenie potrzeb naszych konsumentw".


Przypomnimy, e "Corum KZGO" posiada ponad 40-letnie dowiadczenie w produkcji takich pomp. Ponadto firma oferuje szerok gam usug, co zapewnia budowanie dugoterminowych relacji z klientami - zakadami grnictwa i przetwrstwa na Ukrainie i za granic.


***

Podstawowe cechy urzdze:


Osobliwoci tego wyrobu jest wykorzystanie wieloskadnikowego odpornego na cieranie chromowego stopu eliwa do produkcji roboczych wzw, ktre kontaktuj z pulp (przebywajcych pod dziaaniem wysokich obcie ciernych).


Kluczowe cechy:

- przepyw 71m;

- wydajno 8000 metrw szeciennych/godzina;

- masa wg specyfikacji;

- szybko obracania koa roboczego 6.08 (365) 1/s (obr/min);

- moc pompy nie wicej 2400 kW 2400.


***

Informacja o firmie Corum


Kluczow kompetencj Corum Groum jest tytu eksperta w przemyle wydobywczym. Dziaalno firmy koncentruje si na dostarczeniu swoim klientom kompleksowych rozwiza o wysokim poziomie technologicznym, produkcji i serwisie urzdze dla grnictwa, przetwrstwie i transporcie kopalin, a take budowie kopalni.


W skad Corum wchodz przedstawicielstwa handlowe, oddziay serwisowe i skady konsygnacyjne na Ukrainie i w Rosji.Nasze przedstawicielstwa handlowe pracuj ju na Ukrainie, w Rosji, Polsce, Kazachstanie i Wietnamie.


Wicej informacji mona znale na stronieinternetowej

www.corum.com


Oficjalne przedstawicielstwa w sieciachspoecznociowych:

Facebook,linkedin,youtube.