-

 

Kompania Gornyje maszyny wyprodukowaa dla Belaruskalij S.A. koo pdne

10 2013

Lider Ukrainy w zakresie produkcji urzdze górniczo – kopalnianych – kompania „Gornyje maszyny” – wyprodukowaa dla „Belaruskalij” S.A. koo pdne. Wyprodukowany w precyzyjnie ustalonym terminie mechanizm o rednicy nawijania 6 metrów, bdzie pracowa w jednej z kopal „Belaruskalij” dla przemieszczania klatki pasaersko – towarowej.

Cech szczególn koa pdnego, wyprodukowanego przez Drukowski Zakad Budowy Maszyn, jest to, e jest on odlany ze specjalnych rodzajów stali, które s w stanie wytrzyma temperatur otoczenia do – 20oС. Pozwoli to z powodzeniem eksploatowa urzdzenie w kopalniach potasu w cigu caego roku. Na yczenie zleceniodawcy piasta koa pdnego skada si z dwóch dzielonych sekcji, co sprawia, e mechanizm wygodnie si przewozi i nastpnie montuje.


***


Informacja o kompanii:


Kompania „Gornyje maszyny” naley do najwikszej ukraiskiej grupy kapitaowo – przemysowej „System Capital Management” (SCM) i jest obecnie jednym z liderów globalnego rynku budowy maszyn górniczych.


W skad kompanii „Gornyje maszyny” wchodzi 6 zakadów w Ukrainie, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.

Dziaalno kompanii koncentruje si na kompleksowym podejciu do wiadczenia usug w zakresie inynieringu, produkcji, dostawy i obsugi serwisowej urzdze dla przemysu wydobywczego.

Wedug poddanych audytowi PricewaterhouseCoopers danych, w 2012 roku cakowita wielko sprzeday wyniosa 312, 9 mln euro. EBITDA wyniosa 62, 1 mln euro.

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.mmc.kiev.ua