-

 

Kompania Gornyje maszyny odnowi park wozw kopalnianych grupy Donieckstal

18 2013

Ukraiski lider w produkcji sprztu górniczo – kopalnianego - Kompania „Gornyje maszyny” wyprodukuje 150 towarowych wozów kopalnianych WG2,5-900 dla kopalni „Pokrowskoje” (wchodzi w skad grupy „Donieckstal”). Nowy torowy transport podziemny bdzie dysponowa wysokimi charakterystykami technicznymi i resursem.

Zestawy koowe wozów bd odlane w „Drukowskim Zakadzie Budowy Maszyn” z metalu o duej wytrzymaoci, który pozwoli im pracowa w warunkach duego obcienia dynamicznego na ruchome czci konstrukcji. Skrzynia zestawu ruchomego bdzie wyprodukowana z arkusza stali wglowej o gruboci cianek 6 mm i o zwikszonym stopniu sprystoci, co pomoe w tumieniu uderze podczas zaadunku wozów. Podziemny transport bdzie wykorzystywany do przemieszczania wgla i ska po torze kolejowym o szerokoci 900 mm.


Kopalnia „Pokrowskoje” jest partnerem strategicznym NPK „Gornyje maszyny” na rynku krajowym, - zauway Dyrektor Pionu Sprztu cianowego i Chodnikowego Kompanii Aleksandr Kowalczuk. Kompania co roku produkuje dla kopalni obudowy zmechanizowane, podziemny transport kolejowy, apada kopalniane i czci zamienne do nich, a równolegle prowadzi ich pogwarancyjn obsug techniczn.

Kopalniane wozy towarowe WG2,5 s najbardziej popularnym typem kolejowego transportu kopalnianego, produkowanego przez kompani „Gornyje maszyny”. Od rozpoczcia produkcji seryjnej wyprodukowano ju ponad 1 mln wozów kopalnianych.

NPK „Gornyje maszyny”

W skad Kompanii wchodz „Krzyworoskie Zakady Sprztu Górniczego” PSA, „Gorowski Budowniczy Maszyn” S.A., „Drukowski Zakad Budowy Maszyn” P.S.A., „Donieckgormasz” P.S.A., „Doniecki Energozawod” P.S.A., „Swiet szachtiora” P.S.A., „Kamienski Zakad Budowy Maszyn” S.A. typu otwartego, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie i Wietnamie, firma inspekcyjna „Gornyje maszyny – System jakoci” sp. z o.o.

Przychody Kompanii w 2011 roku wyniosy 1,795 mld hrywien (wzrost o 31% w porównaniu do roku 2010).

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.mmc.kiev.ua