-

 

Kompania Corum wyprodukuje wentylatory nowej generacji i zbuduje kopalnian instalacj wentylacyjn "pod klucz"

Kompania Corum wyprodukuje wentylatory nowej generacji i zbuduje kopalnian instalacj wentylacyjn "pod klucz"
4 2014

Kompania Corum zawara z Zaporoskim Kombinatem Rud elaza pierwszy kontrakt na produkcj nowej generacji osiowych jednostopniowych wentylatorów gównej wentylacji i budow nowoczesnej kopalnianej instalacji wentylatorowej "pod klucz".

W ramach projektu Kompania wykona cay zakres prac projektowo - poszukiwawczych oraz budowlano - montaowych - od bada geodezyjnych gruntu do bada odbiorczych i oddania instalacji do eksploatacji.

Równie dla klienta zostan wyprodukowane wysokoobrotowe wentylatory, które w odniesieniu do swoich rozwiza konstrukcyjnych i parametrów aerodynamicznych nie posiadaj odpowiedników w krajach WNP. Naley zauway, e w ich kompletacji zostan zastosowane technologie energooszczdne - zamontowany bdzie nowoczesny system automatyzacji z napdem o regulacji czstotliwociowej, co w sumie pozwoli na obnienie kosztów energii o 25%.

Regulacja i oddanie do eksploatacji klientowi planowane jest w grudniu biecego roku.

Zdaniem Dyrektora Dywizji Projektów Infrastrukturalnych Wadimira Mierzlikina, podpisanie tego kontraktu to kolejny krok na drodze Kompanii do wykonywania kompleksowych projektów pod "klucz".

Informacja o kompanii

Kompania Corum (wczeniej ”Gornyje maszyny” wchodzi w skad najwikszej na Ukrainie grupy przemysowo – kapitaowej „System Capital Management” (SCM) i jest ekspertem w przemyle wydobywczym. Dziaalno Kompanii koncentruje si na dostarczaniu wysokotechnologicznych kompleksowych rozwiza, produkcji i serwisie urzdze w zakresie wydobycia, przerabiania i transportu kopalin uytecznych, oraz na budowie kopal.

W skad Corum wchodzi 6 zakadów w Ukrainie, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.

Wedug poddanych audytowi PricewaterhouseCoopers danych, w 2012 roku cakowita wielko sprzeday wyniosa 312,7 mln euro. EBITDA - 61, 7 mln euro.

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.corum.com.