-

 

Kompania Corum wrczya trzy "Zote Kontrakty" studentom - konstruktorom maszyn w ramach oglnoukraiskiej olimpiady

Kompania Corum wrczya trzy "Zote Kontrakty" studentom - konstruktorom maszyn w ramach oglnoukraiskiej olimpiady
9 2014

4 kwietnia Kompania Corum wrczya trzy "Zote Kontrakty" najlepszym studentom, którzy zwyciyli w drugim etapie ogólnoukraiskiej olimpiady "Systemy i obrabiarki do cicia metalu", która odbywa si w Donieckiej Politechnice Narodowej.

Kontrakt daje jego posiadaczom prawo zatrudnienia kierunkowego w Kompanii Corum po zakoczeniu ksztacenia. Zauwamy, e w testach dodatkowych, opracowanych przez specjalistów Kompanii, wzili udzia przedstawiciele szeciu wiodcych wyszych uczelni kraju.


Najlepszy wynik wród 14 przyszych konstruktorów maszyn osignli przedstawiciele Donieckiej Pastwowej Akademii Konstrukcji Maszyn, Donieckiej Politechniki Narodowej, ytomierskiej Politechniki Pastwowej.


"W czci przygotowania specjalistów dla brany konstrukcji maszyn Kompania posiada niemae dowiadczenie, którym stara si podzieli z instytucjami owiatowymi Ukrainy. Dla wzmocnienia wiedzy teoretycznej przez dowiadczenie praktyczne regularnie udostpniamy dziay produkcyjne do odbycia przez studentów praktyk produkcyjnych i przeddyplomowych, delegujc do nich najlepszych opiekunów - pracowników produkcyjnych", - zauwaya Dyrektor Kadr Corum Group Anna Adom. "Wspierajc konkursy i olimpiady, staramy si oswoi przyszych specjalistów z kultur osigni. Kultur, która pozwala na sprawn prac przyszych profesjonalistom w warunkach przemian, i która przyjta jest w naszej Kompanii.".


Jak powiedzia prorektor ds. naukowych Narodowej Politechniki Donieckiej, profesor Jewgienij Baszkow, swoim wsparciem i uczestnictwem Corum daje moliwo modziey studenckiej oceni wasne siy, co wicej, wnosi niemay wkad w rozbudzenie zainteresowania do kierunków inynieryjno - technicznych w Ukrainie.