рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресс-релизы

 

Kompania Corum potwierdziіa decyzjк o wejњciu na rynek indyjski

Kompania Corum potwierdziіa decyzjк o wejњciu na rynek indyjski
3 Марта 2014

13-16 lutego przedstawiciele Kompanii Corum uczestniczyli w wystawie International Mining Exhibition 2014 oraz w 5 Azjatyckim Kongresie Górniczym w Kalkucie.

W ramach imprez przedstawiciele Corum przeprowadzili prezentacjк Kompanii i odbyli szereg spotkaс z przedstawicielami przedsiкbiorstw wydobywczych Indii, podczas których omówili równieї moїliwoњci wspóіpracy.


"Poziom ambicji naszej Kompanii juї dawno wyszedі poza granice Ukrainy, a obecny kurs Corum to aktywne zdobywanie nowych rynków", - mówi Dyrektor Dywizji Projektów Infrastrukturalnych Corum Group Wіadimir Merzlikin.


Zdaniem dyrektora Dywizji, obecnie ten, kto bкdzie staж u џródeі tworzenia siк technologii wydobycia podziemnego na indyjskim rynku wкgla, wobec powaїnych partnerów i aktywnych dziaіaс, przeprowadzonych w odpowiednim czasie, uzyska spore szanse na zajкcie swojej niszy. Obecnie ponad 90% wydobycia wкgla w Indiach odbywa siк sposobem odkrywkowym.


Jak informowaliњmy wczeњniej, w wyniku przeprowadzonych w 2013 roku badaс przemysіu wydobywczego kraju, Kompania Corum w listopadzie ubiegіego roku podjкіa decyzjк o wejњciu na rynek Indii. Decyzja ta jest uwarunkowana perspektywicznoњci№ rozwoju rynku indyjskiego (roczne wydobycie wкgla - na poziomie 700 milionów ton z tendencj№ wzrostow№) i istniej№cymi potrzebami kraju, zarówno w budowie nowych kopalс, jak i modernizacji juї istniej№cych.


Wystawa International Mining Exhibition (IME), która odbywa siк od 2006 roku, korzysta ze wsparcia szeregu profilowych ministerstw Indii i jest miejscem spotkania profesjonalistów z krajowego przemysіu wydobywczego i metalurgicznego.


Возврат к списку