-

 

Kombajn UKD400: wydobycie "czarnego zota" stao si bardziej ekonomiczne

Kombajn UKD400: wydobycie "czarnego zota" stao si bardziej ekonomiczne
9 2015

Urzdzenie Departamentu Górnictwa Podziemnego firmy Corum – kombajn cianowy UKD400 pozwala o 15% zmniejszy prac grnikw podczas wybierania urobku z niskich pokadw*. Takim wskanikiem skutecznoci w trakcie wydobycia "czarnego zota" nie moe pochwali si aden zagraniczny analog.

"Naszym rozwizaniem technicznym, sucym do urabiania niskich pokadów, s kompleksy cianowe, dostosowane do prac w pokadach wgla od 0,85 do ptora metra, ktre wykazay wietne wyniki w trakcie prac w trudnych warunkach geologicznych. Dziki swoim waciwociom technicznym, kombajn, ktry wchodzi w skad kompleksu, doskonale pasuje do pokadw i w porwnaniu do swoich analogw, w mniejszym stopniu kruszy ska. Dane rozwizanie pozwoli zmniejszy koszty "oczyszczania czarnego zota" - zaznacza dyrektor Departamentu Grnictwa Podziemnego Corum Ildar Salejew.

Biorc pod uwag "popularno" niskich i bardzo niskich pokadw na caym wiecie, zalety wymienionego sprztu s coraz bardziej doceniane. Przypomnijmy, e w Niemczech pokady od 0,6 do 1,5 m wynosz okoo 60% wszystkich rozpoznanych zasobw, w USA, grnicy coraz czciej pracuj w pokadach o gruboci mniejszej ni 1,67 m.


W Chinach ustawodawstwo narzuca firm wydobywczym prace w niskich pokadach. Mwimy tu nie tylko o korzyciach ekonomicznych, a rwnie spoecznych. W niszczejcych regionach wglowych, nowoczesne sposoby wydobycia zasobw pozwol wyduy ywotno kopal, ktre s miejscem pracy i rdem zarobkw wikszoci miejscowych, o kilkadziesit lat.

Przy okazji, na dniach wydajno kombajnu cianowego UKD400 produkcji Corum, zostaa potwierdzona wydaniem na powierzchni, pierwszego miliona ton wgla z wyrobiska Nr 26 kopalni Obuchowska - kluczowego klienta DTEK, zajmujcego si wydobyciem wgiel klasy "A". Warto pamita, e wyrobisko Nr 26, uruchomione w kwietniu 2013 roku, nie naley do najatwiejszych pod wzgldem warunkw geologiczno-grniczych: przy gruboci pokadu od 0,9 do 1,14 m, zaburzenia miejscami sigaj 40% (duo twardych ska, piaskowca, kwarcu). Wyrobisko klienta wyposaone jest w kombajn cianowy UKD400 do pracy w niskich pokadach, przenonik wyrobiskowy SP326 oraz obudowy zmechanizowane produkcji Departamentu Grnictwa Podziemnego.

* niskie pokady ( pokady o maej gruboci)

W przemyle wglowym przyjto nastpujc klasyfikacj pokadw wgla: bardzo cienkie/niskie (0,5 - 0,7 m), cienkie/niskie (0,71 - 1,2 m), rednie (1,21 - 3,5 m) i grube (powyej 3,5 m). Wraz ze wzrostem konta nachylania pokadu, znaczco zmieniaj si moliwoci zastosowania urzdze grniczych.

Informacje o kombajnie UKD400


Kombajn cianowy UKD jest przeznaczony do zmechanizowanego wydobycia wgla w chodnikach paskich i upadowych warstwach o gruboci od 0,85 m do 1,5 m. Projektanci Corum zwikszyli manewrowo tego gabarytowego urzdzenia w ciasnej przestrzeni chodnika: UKD400 cechuje si wiksz manewrowoci w porwnaniu do swoich poprzednikw, najwaniejsze operacje s sterowane zdalnie za pomoc pilota lub poprzez sygna radiowy, przebywajc w pobliu kombajnu. Dodatkowo zosta zastosowany system automatycznej kontroli pracy wzw z wywietlaniem danych na stanowisku operatora. Urzdzenie moe zapewni dobowe wydobycie wgla z warstwy metrowej na poziomie 2700 ton na dob, oraz osign szczytowy wskanik 4500 ton na dob.


Kombajn cianowy UKD400 zosta wyposaony nowoczesnym systemem sterowania, ktry pozwala pracownikom obsugi, dyspozytorowi kopalni oraz uytkownikom zdalnym kontrolowa obcienie szczytowe silnikw elektrycznych, szybko ruchu, bdy odnotowane przez system sterowania, temperatur silnikw tp. Precyzyjno pracy z warstw UKD400 pozwala na wydobycie wgla z minimaln zawartoci domieszek.

Informacja o firmie

Kluczowym kierunkiem dziaalnoci Corum Grupy jest wykonanie ekspertyz w brany grniczej.Dziaalno firmy jest skoncentrowana na dostarczaniu wysokotechnologicznych kompleksowych rozwiza, produkcji i serwisie urzdze dla grnictwa, przetwrstwie i transporcie surowcw mineralnych, oraz budowie kopal.


W skad Corum wchodz fabryki, jednostki naprawcze i montaowe na Ukrainie i w Rosji, Spki handlowe na Ukrainie, w Rosji, Kazachstanie, Polsce i Wietnamie.

Wicej informacji mona znale na stronie internetowejwww.corum.com

Oficjalne przedstawicielstwa na portalach spoecznociowych:

Facebook,linkedin,youtube.