-

 

Gornyje maszyny-RUS przeszy kontrol KINGCOAL w zakresie jakoci prac remontowych

11 2013

Na wydziale remontowym Kompanii „Gornyje maszyny-RUS” przeprowadzono remont sekcji obudowy zmechanizowanej KD80 w celu uruchomienia pola nr 410 kopalni „Zamczaowski antracyt” OAO (wchodzi w skad grupy firm KINGCOAL). W opinii kierownictwa „KINGCOAL-POUDNIE” remont przeprowadzony przez producenta pozwala rozwiza kwestie zarówno rentownoci i terminów, jak i nie mniej wane kwestie bezpieczestwa trudu górniczego.

Podczas remontu kapitalnego obudowy zmechanizowanej wszystkie czci konstrukcji metalowych przeszy peny cykl regeneracji.

„Podczas odbioru wyremontowanych urzdze stawiamy wysokie wymagania odnonie jakoci. „Gornyje maszyny” pozytywnie przeszy weryfikacj. Ogólnie rzecz biorc jestemy bardzo zadowoleni zarówno z jakoci wykonanych prac, jak i z terminów” – stwierdzi Dyrektor Techniczny „KINGCOAL – JUG” sp. z o.o. Aleksandr Ignatienko.

„Obsuga posprzedana to jeden ze strategicznych kierunków wzrostu Kompanii. Oferujemy naszym partnerom wysoki poziom jakoci czci zamiennych i przeprowadzenia remontów. Sprzyja to budowie dugoterminowych relacji z naszymi klientami i kompleksowo rozwizuje ich problemy w czci technologii wydobycia, proponujc bardziej bezpieczny, niezawodny wydajny sprzt i wysokiej jakoci obsug posprzedan”, - podsumowa dyrektor TK „Gornyje maszyny – RUS” Jurij Lewankow.

Po zakoczeniu realizacji tego zlecenia Poudniowy Oddzia „Gornyje maszyny RUS” Sp. z o.o. przystpi do regeneracji dalszych 138 sekcji obudowy ZKD90T dla kopalni „Amaznaja”, równie wchodzcej w skad grupy KINGCOAL.

„Gornyje maszyny –RUS” sp. z o.o.

„Gornyje maszyny – RUS” sp. z o.o. to oddzia Przedstawicielstwa Handlowego NPK „Gornyje maszyny” w Rosji.

NPK „Gornyje maszyny” to najwikszy producent urzdze wydobywczych w WNP. Wchodzi w skad grupy kapitaowo – przemysowej „System Capital Management (SCM). Dziaalno NPK „Gornyje maszyny” koncentruje si na inynierii, produkcji, kompleksowych dostawach i obsudze serwisowej sprztu dla brany wydobywczej.

W skad Kompanii wchodz „Krzyworoskie Zakady Sprztu Górniczego” PSA, „Gorowski Budowniczy Maszyn” S.A., „Drukowski Zakad Budowy Maszyn” P.S.A., „Donieckgormasz” P.S.A., „Doniecki Energozawod” P.S.A., „Swiet szachtiora” P.S.A., „Kamienski Zakad Budowy Maszyn” S.A. typu otwartego, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie i Wietnamie, firma inspekcyjna „Gornyje maszyny – System jakoci” sp. z o.o.

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.mmc.kiev.ua