-

 

Firma Corum powoaa spk zalen w Chinach

Firma Corum powoaa spk zalen w Chinach
4 2015

Na koniec stycznia Corum powoaa spók zalen w Chinach – BEIJING CORUM MACHINERY. Rejestracja urzdowa w Chinach jest znaczcym krokiem w ramach stworzenia wsplnego przedsibiorstwa z Korporacj Taydzhun.

"Rynek Chin jest zainteresowany naszymi wyrobami, poniewa posiadamy unikalne technologie w produkcji urzdze dla pracy z cienkimi warstwami, co obecnie jest bardzo aktualnym tematem dla firm wydobywczych w kraju" – zauway dyrektor generalny firmy Corum Eugenij Romaszyn."Ju w pierwszej poowie tego roku, planujemy podpisa kontrakty na dostaw kilku systemów zmechanizowanych dla grnictwa podziemnego".

W pierwszym etapie wsppracy na terytorium Chin zostanie zorganizowany tylko monta urzdze, natomiast produkcja podstawowych wzw bdzie odbywa si na Ukrainie. W przyszoci przewidujemy stopniowe wzmocnienie lokalnej produkcji oraz dostawy sprztu wsplnej produkcji na rynki innych krajw Poudniowo-Wschodniej Azji.


Przypomnijmy, e w maju 2014 podczas 18-ych chiskich targw dotyczcych handlu i inwestycji Wschodnio-Zachodniej wsppracy, w ramach projektu "Strefa ekonomiczna Wielkiego Jedwabnego Szlaku", firma Corum i "SHAN XI TZ COAL MINE WHOLE-SETEQIUPMENT CO., LTD" (Korporacja Taydzhun) podpisay list intencyjny dotyczcy stworzenia wsplnego przedsibiorstwa w Chinach.


***

Informacja o firmie Corum


Kluczow kompetencj Corum Groum jest tytu eksperta w przemyle wydobywczym. Dziaalno firmy koncentruje si na dostarczeniu swoim klientom kompleksowych rozwiza o wysokim poziomie technologicznym, produkcji i serwisie urzdze dla grnictwa, przetwrstwie i transporcie kopalin, a take budowie kopalni.


W skad Corum wchodz przedstawicielstwa handlowe, oddziay serwisowe i skady konsygnacyjne na Ukrainie i w Rosji.Nasze przedstawicielstwa handlowe pracuj ju na Ukrainie, w Rosji, Polsce, Kazachstanie i Wietnamie.


Wicej informacji mona znale na stronieinternetowej

www.corum.com


Oficjalne przedstawicielstwa w sieciachspoecznociowych:

Facebook,linkedin,youtube.