рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресс-релизы

 

Firma Corum otrzymała 33 nowe patenty

Firma Corum otrzymała 33 nowe patenty
15 Мая 2015

Międzynarodowy producent urządzeń do górnictwa firma Corum podsumowała prace z ochrony własności intelektualnej. W 2014 roku firma zarejestrowała 28 patentów wzorów użytkowych i wynalazków, a już w pierwszym kwartale 2015 roku opatentowała jeszcze 5 wzorów.

Wśród projektów naszej firmy są poszczególne węzły, jak i całe maszyny. Na przykład, opatentowano frontalny kompleks cięcia - KNF, kombajn oczyszczający KBT200 w celu rozpracowania cienkich oraz szczególnie cienkich warstw, kombajn oczyszczający UKD-400 do warstw cienkich.

 

"Projekty inżynierów i techników firmy skierowane nie tylko na doskonalenie, lecz również, na tworzenie wyjątkowego wysokotechnologicznego sprzętu dla górnictwa.  Otrzymane patenty potwierdzają nowatorski charakter technologii i urządzeń" – mówi Andrej Afinogenow, dyrektor ds. obsługi prawnej Corum  – "W celu zapewnienia konkurencyjności oraz ochronę przed podrabianiem opracowań autorskich, opatentowaliśmy nasze wynalazki nie tylko na Ukrainie, ale we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni.  Więc, w 2014 roku w naszym kraju otrzymaliśmy prawa do 24 wzorów użytkowych i wynalazków. Dwa patenty wzorów użytkowych zostały wydane przez Chiński departament patentów. W Federacji Rosyjskiej, również, otrzymano dwa patenty. Ponadto, w zeszłym roku firma złożyła rekordową liczbę wniosków w procedurze Patent Cooperation Treaty[1]– 14. W tej procedurze otrzymano już wyniki w sprawie 12 wniosków: 5 wzorów użytkowych i 7 wynalazków".

 

Nowe wynalazki inżynierów firmy pozwalają oszczędzać zasoby, w tym zasoby ludzkie, związane z wytworzeniem oraz serwisem urządzeń, polepszają cechy użytkowe, zapewniają bezpieczeństwo pracy. Trzy etapy badań nad KNF z wykorzystaniem różnorodnych technologicznych trybów pracy oraz w różnych kopalniach węgla wykazały, że kompleks pozwoli górnikom o 30% zmniejszyć koszty przygotowywania nowych wyrobisk wybierkowych do dalszych prac kompleksów oczyszczających. Natomiast, za pomocą kombajnu oczyszczającego UKD400 produkcji Corum w 2104 roku został ustawiony rekord Ukrainy z wydobycia węgla w warstwach cienkich - 100 tysięcy ton rocznie. Z wykorzystaniem tego urządzenia górnicy huty "Krasnolimanskaja" wydobyli półtora razy więcej od miesięcznej normy wydobycia węgla. 


***

Informacja o firmie Corum

 

Kluczową kompetencją Corum Groum – jest tytuł eksperta w przemyśle wydobywczym. Działalność firmy koncentruje się na dostarczeniu swoim klientom kompleksowych rozwiązań o wysokim poziomie technologicznym, produkcji i serwisie urządzeń dla górnictwa, przetwórstwie i transporcie kopalin, a także budowie kopalni. 

 

W skład Corum wchodzą przedstawicielstwa handlowe, oddziały serwisowe i składy konsygnacyjne na Ukrainie i w Rosji. Nasze przedstawicielstwa handlowe pracują już na Ukrainie, w Rosji, Polsce, Kazachstanie i Wietnamie.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 

www.corum.com


Oficjalne przedstawicielstwa w sieciach społecznościowych: 

Facebooklinkedinyoutube.


 

 

 

[1] Układ o Współpracy Patentowe (The Patent Cooperation Treaty (РСТ) to porozumienie w sprawie współpracy patentowej, według którego podpisujące strony, dążąc: polepszyć ochronę prawną wynalazków; ułatwić i zrobić bardziej ekonomiczną ochronę wynalazków, gdzie o taką ochronę wnioskuje się na terytorium kilku krajów; w celu ułatwienia i przyspieszenia dostępu do informacji technicznych zawartych w dokumentach opisujących nowe wynalazki, zawarły tę Umowę. Konwencję РСТ podpisało większość (ponad 140) państw świata, w tym Ukraina.

 


Возврат к списку