-

 

Dyrektor Departamentu Corum Group Ildar Saleev stanie na czele kierunku zaopatrzenia operacyjnego Grupy Metinvest

Dyrektor Departamentu Corum Group Ildar Saleev stanie na czele kierunku zaopatrzenia operacyjnego Grupy Metinvest
17 2015

17 wrzenia dyrektor Departamentu rozwiza dla grnictwa podziemnego Corum Group Ildar Saleev zosta mianowany dyrektorem departamentu zaopatrzenia operacyjnego "Metinvest Holding" Sp. z o.o. Penicym obowizki dyrektora Departamentu rozwiza dla grnictwa podziemnego zosta Aleksandr Dyatlov, ktry wczeniej sta na czele departamentu koordynacji dziaa przedsibiorstw departamentu.


"Popieramy przejcie Ildara Saleeva poniewa taka wymiana wspomaga powielanie najlepszych praktyk zarzdzania w ramach Grupy SKM. Ildar przyszed do Corum ponad pi lat temu i stan u pocztkw transformacji, na tamt chwil pojedynczych przedsibiorstw w jeden biznes Corum Group. Z jego udziaem tworzono strategi firmy, opanowane rynkw zagranicznych, zosta uruchomiony wewntrzny R&D-centrum, wprowadzono na rynek szereg nowych produktw. To nie jest pena lista zasug Ildara. Jestem pewien, e nasze firmy uzyskaj synergiczny efekt tej decyzji, a profesjonalne i osobiste cechy Ildara Saleeva zapewni realizacj wszystkich zoonych zada postawionych przed nim przez kierownictwo Metinvest i Grupy SKM" - powiedzia dyrektor generalny Corum Grup Jakow Sidlarenko.

"Praktyka wymiany najlepszych kierownikw w ramach Grupy SKM ju wykaza sw skuteczno. Popieramy wzmocnienie zespou kierowniczego Metinvest i wierzymy, e dowiadczenie i profesjonalizm Ildara Saleeva pomog naszej firmie w stworzeniu nowego poziomu relacji z dostawcami" - powiedzia dyrektor generalny "Metinvest Holding" Sp. z o.o. Yuriy Rizhenkov.

Ildar Saleev w nastpujcy sposb skomentowa swoje przeniesienie: "Razem z zespoem Corum przeszlimy przez wiele sprawdzianw. Wanie tu otrzymaem dowiadczenie, ktre teraz mog wykorzysta w ramach najwikszego na Ukrainie holdingu grnictwa i metalurgii. I ciesz si, e mog podj to nowe wyzwanie, bdc w zespole kierownictwa grupy SKM".

  

Informacja:

 

Corum Group jest jednym z najwikszych producentw i dostawcw zintegrowanych rozwiza w brany grnictwa.

 

Corum Group dzisiaj to: Departament rozwiza dla grnictwa podziemnego; Departament projektw infrastrukturalnych; Departament grnictwa otwartego oraz spki i przedstawicielstwa na Ukrainie, w Rosji, Biaorusi, Kazachstanie, Wietnamie, Polsce i Chinach.

 

Wrd naszych kluczowych klientw - 14 najwikszych holdingw grniczych, aktywa ktrych skadaj si z 150 kopalni i kamienioomw. Urzdzenia, produkowane przez Corum pracuj w przedsibiorstwach wydobywczych w 15 krajach. W pierwszym proczu 2015 r. skonsolidowane przychody firmy wzrosy o 12,6%, przy czym w pierwszym kwartale wzrost tego wskanika wynis 7,7%.


Wskaniki finansowe Corum Group (1. procze 2015 VS 2 procze 2014): skonsolidowane przychody - 832,7 mln UAH ( + 12,6%); warto zawartych kontraktw ponad 938 mln UAH (+6,9%); udzia eksportu - 32,5% (+11,1%); udzia serwisw - 66,5% (na poziomie poprzedniego wyniku).

 

Wicej informacji mona znale na stronie internetowej www.corum.com

Oficjalne przedstawicielstwa w sieciach spoecznociowych: Facebooklinkedinyoutube

 

Crupa Metinvest to zintegrowana pionowo grupa firm grniczych, ktra zarzdza kadym ogniwem w acuchu produkcyjnym, od wydobycia surowcw rudy elaza i wgla do produkcji pfabrykatw i wyrobw gotowych. Do skadu Grupy wchodz przedsibiorstwa wydobywcze i hutnicze zlokalizowane na Ukrainie, w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz sie sprzeday obejmujca wszystkie kluczowe rynki globalne. Grupa skada si z Departamentu hutniczego i Wydobywczego. Wedug wizji strategicznej Grupy, jej celem jest sta si wiodcym w Europie pionowo-zintegrowanym producentem stali ze silnymi wskanikami wzrostu i rentownoci, pomimo cyklicznego charakteru rynkw, zapewnienie opacalnoci inwestycji powyej standardw branowych. W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa uzyskaa przychd w wysokoci 1,8 1.8 mld USD, rentowno wedug wskanika EBITDA wyniosa 19%.

 

Gwnymi akcjonariuszami Spki Metinvest B.V. (holding) s Grupa SKM (71,24%) i Smart-Holding (23,76%), ktre s zaangaowane w zarzdzanie Grup na zasadach partnerstwa.

 

"Metinvest Holding" Sp. z o.o. jest spk zarzdzajc Metinvest Group.

 wiza w brany grnictwa. Corum Group dzisiaj to: Departament rozwiza dla grnictwa podziemnego; Departament projektw infrastrukturalnych; Departament grnictwa otwartego oraz spki i przedstawicielstwa na Ukrainie, w Rosji, Biaorusi, Kazachstanie, Wietnamie, Polsce i Chinach. Wrd naszych kluczowych klientw - 14 najwikszych holdingw grniczych, aktywa ktrych skadaj si z 150 kopalni i kamienioomw. Urzdzenia, produkowane przez Corum pracuj w przedsibiorstwach wydobywczych w 15 krajach. W pierwszym proczu 2015 r. skonsolidowane przychody firmy wzrosy o 12,6%, przy czym w pierwszym kwartale wzrost tego wskanika wynis 7,7%. Wskaniki finansowe Corum Group (1. procze 2015 VS 2 procze 2014): skonsolidowane przychody - 832,7 mln UAH ( + 12,6%); warto zawartych kontraktw ponad 938 mln UAH (+6,9%); udzia eksportu - 32,5% (+11,1%); udzia serwisw - 66,5% (na poziomie poprzedniego wyniku). Wicej informacji mona znale na stronie internetowej www.corum.com Oficjalne przedstawicielstwa w sieciach spoecznociowych: Facebook, linkedin, youtube. Crupa Metinvest to zintegrowana pionowo grupa firm grniczych, ktra zarzdza kadym ogniwem w acuchu produkcyjnym, od wydobycia surowcw rudy elaza i wgla do produkcji pfabrykatw i wyrobw gotowych. Do skadu Grupy wchodz przedsibiorstwa wydobywcze i hutnicze zlokalizowane na Ukrainie, w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz sie sprzeday obejmujca wszystkie kluczowe rynki globalne. Grupa skada si z Departamentu hutniczego i Wydobywczego. Wedug wizji strategicznej Grupy, jej celem jest sta si wiodcym w Europie pionowo-zintegrowanym producentem stali ze silnymi wskanikami wzrostu i rentownoci, pomimo cyklicznego charakteru rynkw, zapewnienie opacalnoci inwestycji powyej standardw branowych. W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa uzyskaa przychd w wysokoci 1,8 1.8 mld USD, rentowno wedug wskanika EBITDA wyniosa 19%. Gwnymi akcjonariuszami Spki Metinvest B.V. (holding) s Grupa SKM (71,24%) i Smart-Holding (23,76%), ktre s zaangaowane w zarzdzanie Grup na zasadach partnerstwa. "Metinvest Holding" Sp. z o.o. jest spk zarzdzajc Metinvest Group.