-

 

Corum wyprodukuje nowy kombajn chodnikowy dla kluczowego klienta

28 2014

Kompania Corum wyprodukowaa i dostarczya nowy kombajn dreniowy KPD-23 do kopalni przedsibiorstwa "Krasnodonugol", wchodzcego w skad grupy "Metinvest".

Wyrónikiem systemu sterowania tego kombajnu jest moliwo zapisu danych o trybach jego pracy na noniku pamici flash, tzw. funkcja "czarnej skrzynki". Pozwala to na dokadniejsze analizowanie danych o eksploatacji sprztu. Dziki temu, dyspozytor kopalni, znajdujc si na powierzchni, otrzymuje na pulpit sterujcy pene informacje o pracy maszyny.

Specjalici Corum wykorzystuj informacje, uzyskane z pamici flash, do póniejszych oblicze TCO (total cost of ownership - Cakowity Koszt Posiadania), a take w celu analizy pracy urzdzenia w warunkach danej kopalni.

Ten model kombajnu jest wyposaony w bardziej efektywny i niezawodny system owietlenia na bazie diod wieccych. Organ wykonawczy maszyny wyposaony jest w szczególnie trwae noe i oprawy noycowe, co znacznie zwiksza jego wydajno i niezawodno.

***

Ten model kombajnu chodnikowego KPD jest najbardziej skuteczny. Jeszcze w 2012 roku otrzyma on Grand Prix na midzynarodowej wystawie "Wgiel Rosji i Mining".

W sierpniu 2013 roku kombajn ustanowi rekord drenia w Ukrainie, w kopalni "Junodonbasskaja nr 1".

Kombajn chodnikowy Kompanii Corum w podsumowaniu roku 2013 zosta uznany za jeden z najlepszych wród 39 sztuk sprztu podobnego typu, który pracuje w przedsibiorstwach wydobywczych najwikszego przedsibiorstwa sektora górniczo - metalurgicznego Republiki Kazachstan "ArcelorMittal Temirtau".