рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресс-релизы

 

Corum wyprodukowaіo stacje transformatorowe dla estoсskiego koncernu

Corum wyprodukowaіo stacje transformatorowe dla estoсskiego koncernu
7 Апреля 2014

Kompania Corum wyprodukowaіa i dostarczyіa Viru Keemia Grupp (VKG) - najwiкkszemu estoсskiemu przedsiкbiorstwu produkuj№cemu olej іupkowy i wyroby chemiczne, pochodz№ce z іupków, szeњж stacji transformatorowych typu KTPW.

Nowoczesny sprzкt jest wyposaїony w opcje dodatkowe, które rozszerzaj№ jego moїliwoњci funkcjonalne. Specjalny licznik pozwala na kontrolк iloњci zuїytej energii elektrycznej, a automatyczny wyі№cznik zabezpiecza stacje przed przeci№їeniem.


Jak powiedziaі Dyrektor Dywizji Projektów Infrastrukturalnych Corum Group Wіadimir Mierzlikin, z powodu szczególnych naturalnych warunków w regionie, zamówienie wymagaіo indywidualnego podejњcia, - stacje byіy adaptowane do pracy w nawodnionych wyrobiskach.


Zauwaїmy, їe urz№dzenia tego typu Kompania produkuje od czternastu lat. Tylko w ostatnim roku Corum wyprodukowaіo i dostarczyіo swoim klientom - kazachskiemu gigantowi wydobywaj№cemu rudк "Kazachmys", "Uralskiej Kompanii Górniczo - Metalurgicznej", DTEK ponad dwieњcie sztuk tych urz№dzeс.

Ponadto Kompania dostarcza stacje transformatorowe do Biaіorusi i Macedonii.


Возврат к списку