-

 

Corum wyprodukowa i dostarczy SUEK podstawowe czci zapasowe do koparek rotorowych

19 2015

Corum dostarczy na rzecz kluczowego klienta SUEK dwa reduktory napdu koa rotorowego do koparek rotorowych ER 1250 oraz ER 1600. Rotory s podstawowymi mechanizmami, ktre napdzaj gwny roboczy element koparki - koo rotorowe, od pracy ktrego zaley szybko i wydajno wydobycia kopalin.


"Mechanizmy te s wykonane ze stali wysokiej wytrzymaoci odpornej na zimno, zostay równie zamontowane systemy ogrzewania mostu. Reduktory s przeznaczone do pracy w temperaturach od plus do minus czterdziestu stopni Celsjusza, co pozwala prowadzi wydobycie przez cay rok. Ten rodzaj czci zamiennych jest jedn z najwaniejszych czci do urzdze pracujcych przy wydobyciu kopalin w grnictwie odkrywkowym, pracownicy kamienioomw nazywaj je "metalowymi sercami koparek", a my, jako producent ponosimy podwjn odpowiedzialno za jako i ywotno tych czci" - odnotowuje dyrektor Departamentu grnictwa odkrywkowego Stepan Sanagurski.

Poza tym, na te czci firma Corum zaoferowaa "Syberyjskiemu wglowemu energetycznemu przedsibiorstwu" gwarancj na okres 36 miesicy. Urzdzenia bd wykorzystywane w dwch najwikszych zagbiach Rosji - Borodinskim i Nazarowskim.

Informacja o firmie

Corum Group jest jednym z najwikszych producentw i dostawcw zintegrowanych rozwiza w brany grnictwa. Corum Group dzisiaj to: Departament rozwiza dla grnictwa podziemnego; Departament projektw infrastrukturalnych; Departament grnictwa otwartego oraz spki i przedstawicielstwa na Ukrainie, w Rosji, Biaorusi, Kazachstanie, Wietnamie, Polsce i Chinach.

Wrd naszych kluczowych klientw - 14 najwikszych holdingw grniczych, aktywa ktrych skadaj si z 150 kopalni i kamienioomw. Urzdzenia, produkowane przez Corum pracuj w przedsibiorstwach wydobywczych w 15 krajach.

W pierwszym proczu 2015 r. skonsolidowane przychody firmy wzrosy o 12,6%, przy czym w pierwszym kwartale wzrost tego wskanika wynis 7,7%. Wskaniki finansowe Corum Group (1. procze 2015 VS 2/ procze 2014): skonsolidowane przychody - 832,7 mln UAH ( + 12,6 %); warto zawartych kontraktw ponad 938 mln UAH (+6,9%); udzia eksportu - 32,5% (+11,1%); udzia serwisw - 66,5% (na poziomie poprzedniego wyniku).

Wicej informacji mona znale na stronie internetowej www.corum.com Oficjalne przedstawicielstwa w sieciach spoecznociowych: Facebook,linkedin,youtube.