-

 

Corum Group i Metinvest zawarli strategiczny alians

25 2014

1.jpg 2.jpg

Corum i midzynarodowa pionowo zintegrowana firma Metinvest podpisali porozumienie o aliansie strategicznym na okres piciu lat. Celem dokumentu jest wzmocnienie relacji partnerskich, co pozytywnie odbije si na efektywnoci dziaalnoci obydwu firm.

"Wspópraca w ramach Aliansu to powana moliwo rozwoju relacji Corum z Grup Metinvest do poziomu dugoterminowego partnerstwa strategicznego na drodze gbokiego rozumienia problemów klienta i integracji z jego dziaalnoci" – stwierdzi Dyrektor Generalny Corum Group Jewgienij Romaszczin.


Podpisany dokument daje Kompanii Corum gwarantowan roczn wielko zamówie sprztu i czci zamiennych, wzrost dochodu z obsugi serwisowej, co pozwala na planowanie obcienia mocy i zwikszenie efektywnoci wykorzystania zasobów.

Dla Metinvestu kryteriami powodzenia porozumienia s wzrost efektywnoci wydobycia, zmniejszenie nakadów na ton wydobycia,wprowadzenie nowego wydajnego sprztu; zwikszenie niezawodnoci urzdze i poziomu bezpieczestwa wydobycia.

Zakres dziaa, jakie firmy planuj przeprowadzi w ramach Aliansu ju w biecym roku obejmuje pi pilotaowych projektów w zakresie remontu i obsugi serwisowej urzdze dla GOK-ów firmy Metinvest, opracowanie i dostarczenie nowego asortymentu czci zamiennych oraz sprztu dla górnictwa odkrywkowego.


W ramach tych projektów zaplanowano równie badania przemysowe nowego sprztu w kopalniach zjednoczenia "Krasnodonugol" (wchodzi w skad Grupy Metinvest). Bardziej szczegóowo o plusach Aliansu dla "Krasnodonugol" opowiedzia dyrektor techniczny zjednoczenia Wadimir Kniaziew: "Alians umoliwia nam skadanie zamówie na urzdzenia i terminow ich realizacj. Ma to znaczenie, poniewa bezporednio wpywa na wykonanie planu produkcyjnego w niezbdnych ilociach i dokadnie w terminie. Co wicej, w najbliszej przyszoci specjalnie pod nasze potrzeby Kompania Corum otworzy skad konsygnacyjny, co maksymalnie skróci potencjalne przestoje sprztu w przypadku zapotrzebowania na t czy inn cz zamienn. A terminowe przeprowadzenie diagnostyki urzdze przez producenta, które take zostao zastrzeone w warunkach Aliansu, pozwoli na unikanie przestojów awaryjnych. wszystko to, bezwarunkowo, pozytywnie odbije si na wskanikach wydajnoci zarówno firmy "Krasnodonugol", jak i Grupy Metinvest jako caoci".


Przypomnijmy, e dla Kompanii Corum nie jest to pierwsze porozumienie o Aliansie Strategicznym. W maju ubiegego roku Kompania podpisaa analogiczne porozumienie z najwikszym ukraiskim holdingiem energetycznym - firm DTEK.