-

 

Corum dla grnikw DTEK pracujemy na wynik

31 2014

Podsumowujc biecy miesic, Dywizja Górnictwa Podziemnego Kompanii Corum wyprodukowaa i dostarczya kluczowemu klientowi Kompanii - DTEK, urzdzenia do szeregu przedsibiorstw wydobywczych.

Do kopalni im. Dzieryskiego (dyrekcja Rowieska) dostarczono przodkowy przenonik zgrzebowy o dugoci 290 i wadze okoo 260 ton i przenonik zgrzebowy - podawark o dugoci 100 m i wadze 83 ton.

Na yczenie zamawiajcego oba bloki napdowe umieszczono po zawaowej (szczelinowej) stronie przenonika. Naley zauway, e rozwizanie konstrukcyjne znacznie uatwi eksploatacj urzdze podczas wybierania ciany.


Równie do kopalni Amaznaja (dyrekcja Dobropolska) dostarczono dwa przodkowe przenoniki zgrzebowe o dugociach 80 oraz 300 metrów. W ramach realizacji projektu Klient postawi zadanie opracowania nowych urzdze podwieszanych, które umoliwi przenonikowi prac w poczeniu z kombajnem cianowym RKU-10 i obudow zmechanizowan DM, które s ju eksploatowane w przedsibiorstwie górniczym.


Dwa przodkowe przenoniki zgrzebowe o dugociach po 150 metrów dostarczono równie dla kopalni Obuchowskaja w Obwodzie Rostowskim (Rosja). Cech szczególn kompletacji urzdze jest szeroki wzmocniony napd, który wyduy okres eksploatacji sprztu.

Wraz z nowymi urzdzeniami Klientowi zostanie zapewniony komplet czci zamiennych, co pozwoli górnikom na sprawne przeprowadzanie obsugi technicznej maszyn, i skróci przestoje podczas wydobycia wgla.