-

 

25 lutego Eugenij Romaszyn wystpi w roli eksperta podczas konferencji Doing Business with China

25 lutego Eugenij Romaszyn wystpi w roli eksperta podczas konferencji Doing Business with China
18 2015

Dyrektor generalny Corum Group Eugenij Romaszyn opowie o osobliwociach wyjcia na chiski rynek w ramach konferencji - “Doing Business with China”.

Znalezienie alternatywnych rynków dla ukraiskich producentw nabiera znaczenia, a Chiny obecnie s jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych kierunkw eksportu. Wsppraca ukraisko-chiska stanie najwaniejszym przedmiotem dyskusji na konferencji “Doing Business with China”, ktra odbdzie si 25 lutego 2015 roku z inicjatywy wydawnictwa "KyivPost".

Swoim dowiadczeniem, zwizanym z wyjciem oraz osobliwociami rynku chiskiego, podzieli si Eugenij Romaszyn - dyrektor generalny Corum Group oraz ekspert w dziedzinie zarzdzania midzynarodowym biznesem.

Przypomnimy, e w styczniu 2015 roku firma Corum powoaa spk zalen w Chinach. Kolejnym krokiem w rozwoju rynku grniczego Chin stao rozpoczcie wsplnej z chiskimi partnerami produkcji, skierowanej na wytwarzaniu urzdze dla grnictwa podziemnego.

Na konferencj Doing Business with China zostali zaproszeni wiodcy ukraiscy i zagraniczni eksperci, ktrzy odpowiedz na pytania dotyczce nastpujcych tematw:

1)jak wej na rynek chiski i sta si konkurencyjnym graczem;

2)w jaki sposb przycign inwestorw z Chin.

Miejsce konferencji - hotel "Hilton Kijw".

Pocztek rejestracji - 13.00.

Bilety dostpne s pod nastpujcym adresem: http://doingbusiness2015.ticketforevent.com/en/.

Zawracamy uwag, e dla partnerw firmy Corum obowizuje znika w wysokoci 10%/ Aby skorzysta z oferty specjalnej, naley wpisa kod promocyjny «china_corum» na stronie sprzeday biletw.