SCM eksploatuje nowe pokady

13.09.2013
Wczoraj w kompanii Gornyje maszyny poinformowano o wejciu na polski rynek i otwarciu przedstawicielstwa handlowego w Katowicach. Za najbardziej perspektywiczny dla polskiego rynku w kompanii uwaany jest 20-tonowy kombajn cianowy do eksploatacji cienkich pokadw i 40-tonowy kombajn chodnikowy. Wyroby te wzbudziy zainteresowanie u potencjalnych zamawiajcych na Midzynarodowych Targach Przemysu Grniczego, Energetyki i Metalurgii w Katowicach. Ukraiska kompania liczy na zajcie w cigu najbliszych kilku lat 30% rynku dziki lepszemu, ni u gwnych konkurentw, stosunkowi ceny i jakoci: polskich przedsibiorstw Famur, Kopex, Joy. Cakowita wielko inwestycji kapitaowych polskich przedsibiorstw wydobywczych w zakupy sprztu wynosi okoo 850 mln euro, jak policzono w ukraiskiej Kompanii.

Jeszcze w zeszym roku Dyrektor Generalny przedsibiorstwa Jewgienij Romaszczyn zauwaa, e Kompania kadzie nacisk na produkcj sprztu do cienkich pokadw, poniewa na wiecie malej zasoby pokadw grubych i o redniej miszoci. Oprcz Polski, Gornyje maszyny posiadaj przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie i Wietnamie. Rozwj eksportu jest strategicznie wanym kierunkiem dla naszej Kompanii. Do 2016 roku oczekujemy zwikszenia skadnika eksportowego w cakowitym dochodzie Kompanii do 40%, - przywoywane s w komunikacie Gornych maszyn sowa Jewgienija Romaszczyna.

Polski rynek jest obecnie wystarczajco perspektywiczny dla sprzedawcw sprztu grniczo kopalnianego, poniewa Polska zajmuje 9 miejsce na wiecie w wydobyciu wgla i w jego zasobach, mwi starszy analityk IG ART.-Kapita Aleksiej Andrejczenko. Jak mwi analityk IK Eavex Capital Iwan Dwinka, w raporcie jednego z najwikszych polskich przedsibiorstw wydobywczych grupy Bogdanka prognozowane jest dwukrotne zwikszenie w cigu siedmiu lat wydobycia wgla, a udziau wasnego z 14% do 20%. Daje to przesanki by uwaa, e Kompanie bd potrzebowa staego odnowienia i rozszerzenia parku sprztu grniczo kopalnianego. Aeby pretendowa do odpowiednich zamwie, ukraiska kompania bya zmuszona do stworzenia przedstawicielstwa w kraju, poniewa wymaga tego dokumentacja przetargowa w Polsce, - mwi pan Dwinka. Wejcie na ten rynek jest istotne dla Gornych maszyn nie tylko z punktu widzenia rozszerzenia zbytu, ale rwnie z uwzgldnieniem zwikszenia przychodw eksportowych w walutach obcych, co bdzie okrelon ochron przed utrat wartoci przepyww pieninych przy uwzgldnieniu prognoz dewaluacji hrywny, sdzi analityk.

Dyrektor Instytutu Strategii Energetycznych Dmitrij Marunicz uwaa, e perspektywy ukraiskiej kompanii bd zalee od tego, na ile tasze w porwnaniu z konkurentami, bd ich wyroby. Do istotnym czynnikiem, jak mwi, moe by dobra logistyka. Jednak, jak uwaa Aleksiej Andrejczenko, wyroby Gornych maszyn w 2012 roku nie byy najbardziej dostpnymi na rynku. Gorowski Zakad Budowy Maszyn (wchodzi w skad Gornych maszyn.-B) w zeszym roku sprzedawa kombajny chodnikowe o redniej wartoci 7,5 mln hrywien za sztuk, podczas gdy rosyjski Kopiejski Zakad Budowy Maszyn, ktry ju handluje w Polsce, sprzedawa na ukraiskim rynku analogiczne wyroby za 5,7 6,5 mln hrywien, - mwi pan Andrejczenko.