рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресса о нас

 

Przeżyć kryzę

Przeżyć kryzę
19.05.2015

"Kadra jest decydująca", dlatego pracownikom, którzy nie z własnej woli zostali zerwani ze swoich miejsc, członkom ich rodzin zapewniliśmy przeprowadzkę, odszkodowanie kosztów zakwaterowania.  Najczęściej, zmiany powodują kolejne zmiany. Sytuacja zmusiła kierownictwo Corum do podjęcia stanowczych decyzji, oszacowania metod oraz skuteczności procesów biznesowych, w tym polityki kadrowej.

 

W ciężkim okresie czasu decydującą rolę miała komunikacja. Każda decyzja, zaczynając od organizacji i kończąc na zmianach strukturalnych, została przekazana do wiadomości pracowników. Takie podejście zapewniło możliwość szybkiego wdrożenia nowych rozwiązań.


Więc, firma bez dodatkowych komplikacji skończyła przejście do procesowego modelu zarządzania. W odróżnieniu od wcześniejszego funkcjonalnego systemu, model procesowy zapewnił rozumienie wyników całego procesu, nie zaś poszczególnego etapu, odpowiedzialność za który ponosił wyznaczony pracownik. Przystępując do realizacji projektu, wszyscy uczestnicy mają świadomość posiadanych zasobów oraz wyniku, który należy osiągnąć. Najważniejszym jest możliwość zobaczenia własnej roli w realizacji wspólnego celu. Jest to znaczącym motywacyjnym elementem.


Dobre wyniki osiągnął, wdrożony w 2013 roku, system wynagrodzenia oparty na wynikach. Jest on oparty na podziale stanowisk i zawodów na poziomy, w zależności od których oblicza się zasadnicze wynagrodzenie. Dochód pracowników produkcyjnych zawiera większy składnik premii, w porównaniu do innych kategorii pracowników. Teraz każdy człowiek wie, ze jego wynagrodzenie zależy od osiągniętych wyników i wykonania planów produkcyjnych. Na przykład, priorytetem pracownika jest wytwarzanie elementów do kompletacji konkretnego zamówienia, które należy wykonać w wyznaczonym czasie, nie produkcja na magazyn. Wzrost wydajności pracy w nowym systemie sięgnął 22%.


Dużą uwagę skupiamy na szkoleniu pracowników. Pracownicy są szkolone bezpośrednio w fabrykach. Dyrektor ds. personelu Corum Pani Anna Adom mówi: "Uczelnie wyższe gotują nie wszystkich specjalistów potrzebnych w naszych przedsiębiorstwach. Jako przykład, pracownik ręcznego lub automatycznego formowania kształtowania, operator kafara. Dlatego na bazie przedsiębiorstw powołano kursy przygotowawcze do zawodu. Otrzymaliśmy licencje na 17 kwalifikacyjnych grup zawodowych".


Atutem naszej firmy stała się polityka względem szkolenia kierowników. W Corum do przeszkolenia top-menadżerów stosuje się programy "Rezerwa kadrowa" oraz "TOP-50". Uczestnicy programów biorą udział w szkoleniach, forach oraz konferencjach, odbywają staże zagraniczne. Nawet w ciężkiej sytuacji w kraju, dziś w programach szkoleniowych bierze udział 125 osób. Wyniki takiego podejścia mówią same za siebie - czwarta część kadry kierowniczej "powstaje" wewnątrz firmy.


Obecnie firma nadal odczuwa konsekwencje kryzysowego 2014 roku. Jest to naturalne, ponieważ znaczną część klientów to przedsiębiorstwa górnicze Donbasu. Nie mniej jednak, w porównaniu do IV kwartału zeszłego roku udało się zwiększyć łączny dochód o 7,7%, głównie ze względu na zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej oraz usług serwisowych. W firmie mówi się, że jest to możliwe dzięki rozumieniu celów oraz zorientowanej na wynik pracy każdego pracownika. 


Ilia Artemczenko


Возврат к списку