рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресса о нас

 

O.S.A. "Ugol Nui Beo" ukoсczyіa swуj kluczowy projekt z nowym osi№gniкciem

O.S.A. "Ugol Nui Beo" ukoсczyіa swуj kluczowy projekt z nowym osi№gniкciem
25.05.2015

Gікbokoњж wykopu 381,6 metra przy dіugoњci 416,8 metra staіy najwiкkszym projektem "Grupy projektów gуrniczych  Mineraіy Wietnamu". Ten kluczowy dla firmy projekt zostaі ukoсczony w terminie i staі siк symbolem 60. rocznicy wyzwolenia kopalni w dniu 25 kwietnia (1955-2015) oraz 40. rocznicy wyzwolenia Wietnamu Poіudniowego w dniu 30 kwietnia (1975-2015).


Nastкpnym krokiem "Nui Beo" bкdzie koordynacja z wykonawcami kontynuacji budowy stacji, tuneli, stacji na gікbokoњci 350 metrуw, tymczasowej wieїy na gікbokoњci 140 metrуw, odwiertуw z dodatkowym wzmocnieniem oraz rozpoczкcie instalacji staіego wyposaїenia w celu zapewnienia wykonania zatwierdzonego planu oraz wdroїenia projektu zgodzie z harmonogramem.


Возврат к списку