рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресса о нас

 

Роль фінансового блоку компанії в реалізації інноваційних бізнес-практик

Роль фінансового блоку компанії в реалізації інноваційних бізнес-практик
14.04.2015

Особисто я вважаю, що фінансова дирекція – це партнер бізнесу, помічник і методолог. Працювати в такій парадигмі фінансовій дирекції компанії Corum допомагають інноваційні практики організації бізнес-процесів. А саме, виділення в структурі компанії самостійних центрів фінансової відповідальності та прийняття система матричної відповідальності.


ЦФВ – як це працює


Почнемо зі структури. В нашій компанії створено ряд центрів фінансової відповідальності (ЦФВ). Це:

  • дивізіони (дивізіон підземної розробки, дивізіон відкритої розробки, дивізіон інфраструктурних проектів),
  • торгові компанії та представництва (в Україні, Росії, Польщі, В'єтнамі, Індії, Китаї),
  • корпоративний центр (відповідає за методологію процесів) і Corum Source (структура, де централізовані всі сервісні функції).

Кожен центр фінансової відповідальності має власну фінансову службу (а точніше – департамент) з типовою структурою. Його головним завданням є управління процесами річного / квартального / місячного планування та звітності. У складі фінансового департаменту працюють:

  • керівник департаменту управління фінансами,
  • менеджер, відповідальний за бюджетування у ЦФВ,
  • менеджер з ліквідності, який відповідає за планування оборотного капіталу та рух грошових коштів,
  • менеджер з інвестицій,
  • спеціаліст з управління собівартістю, який займається впровадженням заходів з оптимізації змінних витрат,
  • якщо в підпорядкуванні ЦФВ знаходяться виробничі підприємства, то в його фінансовому департаменті працює також менеджер з управління активами.

Кожен фінансовий департамент структурно підпорядковується директору ЦФВ, а функціонально – дирекції з фінансів.


Така структура з'явилася в компанії як результат впровадження процесної моделі управління, завдяки якій різні функції в компанії (фінансова, HR, PR та ін.) залучилися до участі в широкому колі процесів, пропонуючи шляхи їх удосконалення та оптимізації з позицій власних знань та досвіду. Процесна модель дозволила скоротити кількість рівнів управління з трьох до двох. Якщо раніше на кожному виробничому підприємстві були департаменти з фінансів, що призводило до підвищених витрат часових і людських ресурсів, то тепер їх функцію виконує менеджер фіндепартаменту дивізіону. А підприємство та його керівництво можуть цілком сконцентруватися на виробництві та фокусно спрямувати зусилля на своєчасний випуск продукції.


Поділяючи відповідальність


Для грамотного планування виробництва та ефективної логістики ми в Corum використовуємо систему матричної відповідальності. Чому така система є ефективною? Зрозуміло, що торгові компанії не можуть продавати продукцію, яка не вироблена (або не закуплена за дистрибуцією), а для дивізіонів немає сенсу виробляти устаткування, яке не продається. Для своєчасного виробництва необхідної продукції та раціонального завантаження консигнаційних складів, потрібна програма виробництва. А для того, щоб торгова компанія при укладанні контракту мала чітке розуміння того, як і коли буде виконано замовлення, потрібен продуманий план продажів. У складанні плану продажів бере участь широке коло відповідальних осіб, а фінансові департаменти ЦФВ, ніби підіймаючись над процесом, допомагають методологічно правильно його вибудувати. Вони регламентують терміни і форму подання інформації, допомагають учасникам процесу прийти до консенсусу. При подальшому аналізі розбіжностей між планом і його фактичним виконанням, фіндепартаменти вказують на «вузькі місця» у плануванні.


Як діє механізм матричної відповідальності? Кожна торгова компанія відповідає за реалізацію всього портфелю продуктів на своєму ринку. При цьому, метою дивізіону є реалізація власної групи обладнання на всіх ринках. Таким чином, виникає перетин зон відповідальності. Власне, виникає перехресна відповідальність за єдиний результат.


На рівень нижче матрична відповідальність працює наступним чином. У складі кожної торгової компанії є менеджери з ключових клієнтів та менеджери з продуктового маркетингу. І якщо перші пропонують клієнтам весь ряд продукції компанії, то другі відповідають за реалізацію конкретних категорій обладнання. При складанні плану продажів обидва менеджера повинні прийти до спільного бачення його наповнення для того, щоб надалі скласти грамотний графік виробництва і продажів. Таке бачення передбачає відповіді на питання: який продукт, якому клієнту, коли і за яку суму ми продаємо. Адже компанії важливо розуміти не тільки ЩО потрібно виготовити і в які терміни, а й ДЕ взяти кошти на виробництво. Виручка від продажів повинна в потрібний термін забезпечити фінансову підтримку для виконання нових замовлень. І знову повертаємося до ролі фінансових департаментів як методологів планування виробництва / закупівель за дистрибуцією та продажів.

Таким чином, фінансова дирекція бере активну участь у реалізації інноваційних практик організації бізнес-процесів, за рахунок чого її роль в компанії виходить далеко за межі усталених стандартів.


Возврат к списку