Kierownictwo Gornych maszyn poinformowao o rebrandingu i planie znaczcego zwikszenia sprzeday sprztu na rynkach wschodnich

16.12.2013

Powiedzia, e w cigu 2014 roku kompania, na ktrej czele stoi, planuje aktywnie si zaprezentowa w pierwszej kolejnoci w Indiach. Obecnie trwaj prace przygotowawcze do otwarcia przedstawicielstwa w tym kraju, a w przyszym roku kompania liczy na pierwsze sprzedae sprztu grniczo kopalnianego na rynku indyjskim. Wczeniej w holdingu mwiono o chci wzicia udziau w modernizacji istniejcych indyjskich kopal, a take o wybudowaniu i wyposaeniu w sprzt nowych obiektw. Zainteresowanie Kompanii rynkiem indyjskim podyktowane jest w niemaym stopniu tym, e w tym kraju nie ma krajowych producentw sprztu grniczo kopalnianego.


Romaszczyn zauway take, e obecnie kompania aktywnie poszukuje partnerw na rynku chiskim ekspansja na rynek tego kraju wymaga lokalizacji produkcji. Obecnie jest zbyt wczenie na rozmow o perspektywie sprzeday w przyszym roku w Chinach. Mamy jednak zamiar forsowa ten proces, poniewa pniej, tak sprzyjajce dla nas warunki mog si ju nie zdarzy, - powiedzia.


Zwikszone zainteresowanie rynkiem ChRL w holdingu tumacz zmianami w lokalnym ustawodawstwie dotyczcym ochrony wntrza ziemi. Nowoci w zasadach eksploatacji pokadw wgla w Chinach przewiduj stymulowanie wydobycia surowca z, wczeniej uwaanych za nieperspektywiczne, cienkich pokadw (o miszoci mniejszej, ni 1m). W 2012 roku z cienkich pokadw wydobyto 330 mln ton wgla, i dalej ta liczba bdzie tylko rosn, - twierdz w ukraiskim holdingu odnonie wydobycia wgla w Pastwie rodka. Przy tym rzd ChRL zmieni kurs na zwikszenie udziau mechanizacji wydobycia (obecnie okoo 60%), mwi si w jednym z ostatnich owiadcze prasowych Gornych maszyn/Corum. W kompanii mwi o swojej specjalizacji w zakresie produkcji sprztu wanie dla trudnych wyrobisk wglowych.


W holdingu planuj kontynuacj wsppracy z Wietnamem, rozpoczt jeszcze w 2012 r. I tak, w cigu 2014 roku planowane jest zakoczenie budowy dwch szybw kopalnianych dla najwikszej krajowej grupy wydobywczej Vinacomin. W kraju w perspektywie edniokresowej planuje si zwikszenie wydobycia tego surowca z 45 mln ton do 75 mln, i widzimy tutaj moliwo wsppracy, - stwierdzi Romaszczyn.


NPK Gornyje maszyny/Corum dysponuje szecioma zakadami, przedstawicielstwami w piciu krajach i wydziaami remontowymi w Ukrainie i w Rosji. Podstawowe wyroby holdingu to sprzt grniczo kopalniany. W 2012 roku, zgodnie z danymi, ktre podlegay audytowi, cakowita wielko sprzeday Gornych maszyn wyniosa 312,9 mln Euro (3,32 mld hrywien wzrost o 36,6% w porwnaniu z 2011 roku), a EBIDTA 62,1 mln euro (okoo 655 mln hrywien).


W perspektywie trzech lat w kompanii chc zwikszy udzia wpyww ze sprzeday zewntrznej do 40% w przychodach cakowitych. W 2013 roku wskanik ten wyniesie, wg ocen kierownictwa holdingu 26%, podczas gdy w 2012 roku by on okrelony na poziomie 17%. Wedug wstpnie ogoszonej w roku ubiegym strategii rozwoju grupy, w 2016 roku planowane jest osignicie rocznego wolumenu sprzeday do ok 5,4 miliarda hrywien (ponad 675mln dolarw po kursie NBU).


W biecym roku w kompanii Achmetowa, zajmujcej si budow maszyn, planuje si utrzymanie produkcji wyrobw na poziomie 2012 roku, ale oczekuje si pewnego zmniejszenia sprzeday w zwizku z 15% spadkiem rynku wiatowego.