IPF 2015: jak zapobiega wwozowi falszowanej produkcji opowiedzia A.Afinogienow

IPF 2015: jak zapobiega wwozowi falszowanej produkcji opowiedzia A.Afinogienow
19.06.2015

W szczególach, prezentowa teczk udanego zapobiegania wwozowi faszowanej produkcji z Chin. Pan Afinogienow odznaczy, e praca jego kompanii z prawem wasnoci intelektualnej zacza si z 5 partnerskich zakadw, co produkuj okoo 100 jednostek produkcji i nie maj adnego listu ochronnego. Po otrzymaniu odpowiednich patentw, cz bya wniesiona do rejestru celnego obiektw wasnoci intelektualnej, poniewa prawnicy wedzieli z jakiego boku mog przyj konkurenci.

Wedug sw sprawozdawcy, konkurenci z Chin pojawili si w przyblieniu przez okres p roku. Potem nastpila trwaa epopeja rozpraw, wskutek czego udao si otrzyma decyzj o zniszczeniu falszowanej produkcji. Ciekawie, e wedug postanowien Kodeksu celnego zniszczenie faszywej produkcji jest moliwe tylko na zamwienie waciciela towaru. Maryja Ortyska uzupenia, e na przykad w Biorusi w razie otrzymania pozytywnej decyzji faszowany towar przekazuj si do sklepw produkcji falszowanej, a eby go zniszczy, naley udowodni podstawy zniszczenia.