рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресса о нас

 

Główny KPI — wynik biznesowy firmy

Główny KPI — wynik biznesowy firmy
30.03.2015

— Według jakich zasad powinno się budować skuteczny (w warunkach Ukrainy) system zarządzania renomą firmy? 

— Obecnie w kraju obserwujemy totalny kryzys zaufania, przyczyną którego jest brak komunikacji na wszelkich etapach zmian: zaczynając od opracowania i kończąc realizacją. Renoma jest ciągłym otwartym dialogiem: od początku projektu i do jego końcowej realizacji, nie jest zwykłym raportowaniem w sprawie wyników. Ludziom nie wystarczy tylko faktów dokonanych, potrzebują uczestnictwa w procesie oraz podejmowaniu decyzji, pragną rozumieć cele oraz terminy ich osiągnięć.  

Nie dotyczy to tylko Kijowa, lecz wszystkich regionów kraju. Nie należy też zapominać o regionalnej prasie, która dla wielu ludzi jest jedynym źródłem informacji. Ludność powinna uczestniczyć w reformach. Zaangażowanie jest możliwe tylko w warunkach wspólnych wartości.  

Właśnie wartości, kultura korporacyjna oraz system zarządzania stanowią podstawę do zbudowania renomy firmy. W Corum wyznaczyliśmy pięć wartości, które mają większe znaczenie i bliskie naszej firmie. Zostały one wypracowane i podzielane przez wszystkich członków Zarządu. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie wyników w najbardziej skuteczny sposób.  

Jednocześnie jesteśmy sprawiedliwi w stosunku do innych oraz uczciwi względem siebie. Jesteśmy zespołem ludzi o podobnych poglądach.  

Renoma jest ciągłą pracą skierowaną na osiągnięcie wyznaczonego wyniku biznesowego, nie jest to działalność za dla działalności. 


U podstaw komunikacji leży uczciwość i przezroczystość, bez względu na to jak banalnie to brzmi. Lecz ważniejszym czynnikiem jest aktywność. Swoją pracę należy zorganizować w taki sposób, żeby nie wynikała potrzeba gaszenia pożarów, tylko uprzedzenie powstania.  

— Jaką docelową renomę stara się zbudować Pani firma w oczach kluczowych interesantów?  

— Żyjemy i pracujemy w epoce globalizacji. Jeżeli wcześniej odbiorców można było podzielić na celowe audytoria, to obecnie obserwujemy wymieszanie i krzyżowanie interesów, więc takie podejście nie jest logicznym. Pracownicy czytają wiadomości firmowe w blogach, podają swoją opinię dotyczącą pracy w sieciach społecznościowych, klienci też pozostawiają swoje referencje i uwagi.  

Z tego samego źródła korzysta rząd. Dla nas renoma celowa to wiarygodny part­ner do realizacji projektów w branży górniczej "pod klucz".  

Budujemy ją na wszystkich szczeblach.  

— Jakie główne KPI stosujecie Państwo do oceny jakości zarządzania renomą?  

— Najważniejszy to wynik biznesowy firmy. Renoma nie może istnieć bez wyników. Komunikacje to składnik serwisowy biznesu, narzędzie skutecznego osiągania celów firmy. Dodatkowo oceniamy skuteczność poprzez badanie wskaźnika lojalności (NPS) względem Firmy ze strony kluczowych klientów i pracowników, wykonujemy również badania renomy oraz audyt.  

— Poproszę o przykład skutecznej komunikacji z dowolnym audytorium celowym (najlepiej - ryzyko względem renomy z ostatniego roku, które firma pokonała).  

— Najprawdopodobniej najlepszym przykładem w obecnej sytuacji jest przykład komunikacji z pracownikami i klientami w warunkach konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy.  

Gdy na terytorium obwodu Donieckiego, w którym zlokalizowane cztery nasze przedsiębiorstwa, zaczęły się aktywne działania wojskowe zorganizowaliśmy przeprowadzkę dla naszych pracowników i ich rodzin do Charkowa, Krzywego Rogu oraz Kijowa. W końcu sierpnia firma straciła trzy z sześciu ukraińskich przedsiębiorstw: Donieckgormasz, Doniecka energofabryka oraz Gorlowska Fabryka budowy maszyn.  

W zaistniałych warunkach naszym zadaniem było zachowanie klientów i zamówień związanych z tymi przedsiębiorstwami. Co robiliśmy? Utrzymywaliśmy stały kontakt z pracownikami i klientami; tłumaczyliśmy zaistniałą sytuację i podejmowane przez nas działania za pośrednictwem różnych kanałów:  menadżerowie przeprowadzali spotkania z klientami, członkowie zarządu spotykali się z kierownictwem firm-klientów.  

Wysyłaliśmy pisma z planami robót, potem z informacją o podjętych działaniach w celu minimalizacji zaistniałego ryzyka: przeniesienie produkcji asortymentu wyrobów z utraconych fabryk do innych przedsiębiorstw firmy, utworzenie zapasów części wymiennych na magazynach zbiorczych, zwiększenie skuteczności produkcji i wiele innych.  

W celu potwierdzenia swoich słów zapraszaliśmy klientów do przedsiębiorstw do Krzywego Rogu i Charkowa, pokazywaliśmy nowe fabryki. Dla osób, które nie mogły do nas dojechać nagraliśmy wideo i aktywnie wykorzystaliśmy Youtube oraz Skype, robiliśmy zdjęcia z produkcji, żeby nasi klienci widzieli na jakim etapie produkcji przebywa zamówienie.  

Faktycznie mieliśmy kilka opóźnień z odprawami urządzeń. Lecz dzięki stałej komunikacji z klientami nie straciliśmy żadnego kontraktu. Podsumowując, wszystkie nasze działania można określić jedną zasadą: zachowuj się względem partnera tak, jak chcesz, żeby on zachowywał się względem ciebie.  

 

Wywiad prowadził Nikolaj Martynow


Возврат к списку