рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Zmiany w kierownictwie Druїkowskich Zakіadуw Budowy Maszyn

10.07.2012

Pan Szapowaіow z wyróїnieniem zakoсczyі Krzyworoїski Instytut Górnictwa Rud ze specjalnoњci№ „inїynier górniczy – technolog”. Ksztaіciі siк w „Wyїszej Szkole Menedїerów” (Sankt Petersburg, Rosja).

Pan Szapowaіow wchodziі w skіad Rady Dyrektorów „Póіnocne Rzadkie Metale” OAO (produkcja w zakresie wydobycia i przeróbki rudy sposobem podziemnym). W latach 2004 – 2009 pracowaі w grupie firm „Konstar”, gdzie zajmowaі stanowiska pierwszego zastкpcy Dyrektora Generalnego ds. Produkcji „Krzyworoїski Zakіad Turbin” OAO, Dyrektora Generalnego „Torgowyj dom „Konstar” Sp. z o.o.

W ostatnich latach – Prezes Zarz№du „NPP „Smieliaсski Zakіad Elektromechaniczny” OAO.


Возврат к списку