рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Zgromadzenie akcjonariuszy „Druїkowskiego Zakіadu Budowy Maszyn” OAO

09.04.2004

Zatwierdzono sprawozdanie o dziaіalnoњci finansowo – gospodarczej przedsiкbiorstwa za rok 2003, sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej, wprowadzono zmiany do Statutu, przeprowadzono wybory zmienionych skіadów Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Akcjonariusze szczególnie zwrócili uwagк na sukcesy w zakresie wzrostu wielkoњci produkcji i ponownie wybrali na nastкpn№ kadencjк dyrektora generalnego „Druїkowskiego Zakіadu Budowy Maszyn” OAO Grigorija Grigoriewicza Machowa.


Возврат к списку