рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Zebranie akcjonariuszy „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn” S.A. typu zamkniкtego

15.04.2004
Rozpatrzono podanie dyrektora generalnego Wіadimira Grigoriewicza Јugowskiego o zwolnienie go z zajmowanego stanowiska ze wzglкdu na stan zdrowia. Nowym dyrektorem generalnym „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn” ZAO zostaі Jurij Wasiliewicz Riekow (poprzednie miejsce pracy – naczelnik wydziaіu mechaniczno – montaїowego na NKMZ). Akcjonariusze postawili przed nastкpc№ powaїne zadanie – w krótkim terminie okreњliж przyczyny poszczególnych niedoci№gniкж w eksploatacji nowych kombajnów њcianowych i ich usuniкcie.

Возврат к списку