Zakad NPK Gornyje maszyny przeprowadzi konferencj naukowo praktyczn Innowacje w urzdzeniach wydobywczych w ramach 15 wystawy Mining World Russia

11.05.2011

Konferencj otworzy Zastpca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzeday Walerij Krupickij, który wystpi z referatem „Zalety wspópracy przedsibiorstw górniczych z NPK „Gornyje maszyny”. Kluczowe urzdzenia dla rosyjskich kopal”. „Sporód korzyci, jakie zyskuj rosyjskie przedsibiorstwa wydobywcze ze wspópracy z nasz Kompani, wymieni kilka. To kompleksowe dostawy urzdze od jednego dostawcy i zapewnienie terminowej gwarancyjnej obsugi serwisowej”, - podkreli Walerij Krupickij.

Uczestnikom konferencji zaprezentowano kluczowe urzdzenia dla rynku rosyjskiego: kompleks cianowy MDT, kombajny chodnikowe KPD i MPR, bbnowe maszyny wycigowe, podstacje transformatorowe KTPW, wentylatory gównej wentylacji, koowroty LWU25 i LW45, transport kopalniany i czerpakowe koparki. O udoskonaleniu sprztu chodnikowego i progresywnym kompleksie cianowym przeznaczonym do cienkich pokadów wgla opowiedzia Wiktor Kuczma, Dyrektor Generalny Centrum Inynieryjno – Technicznego „Gornyje maszyny”: „Zmodernizowane kompleksy chodnikowe do szybkiego prowadzenia wyrobisk pozwalaj zapewni tempo ich wykonania do nie mniej, ni 20 metrów na dob, zwikszy wspóczynnik maszynowego czasu kombajnu z 0,35 do 0,6, a take maksymalnie przestrzega zasad BHP podczas prowadzenia prac”.

W ITC «Gornyje maszyny» udoskonalono ju kombajnowy kompleks chodnikowy, kompleks wiercco – adujcy, kombajny chodnikowe KPR, KPD, KPU, maszyn wiercco – adujc BPR i maszyn przybierkowo – adujc MPR.

Nowe kombajny cianowe obejmuj praktycznie cay zakres warunków górniczo – geologicznych kopal Ukrainy i Rosji. Nowe wersje kombajnów zapewniaj moliwo operatywnego wyposaenia kombajnów w urzdzenia podwieszane i przyczepiane, w rónorodnych wariantach w celu cakowitego rozwizania wszystkich kwestii cyklu drenia.

Konstruktorzy ИТЦ «Горные машины» przeprowadzili powane prace w zakresie modernizacji kompleksu cianowego przeznaczonego do wybierania cienkich pokadów z kombajnem UKD400, obudow zmechanizowan 09DT i przenonikiem zgrzebowym SP26U-64, który pozwala na osignicie wskanika wydobycia w cienkich i szczególnie cienkich pokadach wgla (0,8 – 1,2 m) do 5 tysicy ton na dob, a w pokadach o miszoci 2 m – do 10 tysicy ton. Resursy przenonika i kombajnu pozwalaj na urabianie pola wybierania nie mniejszego ni 1000 m lub 1 mln ton wgla. Moliwo sterowania kombajnem z chodnika i radiowo, a take elektrohydrauliczny system sterowania obudow i bezacuchowy system posuwu umoliwiaj znaczce zwikszenie bezpieczestwa prac w przodku cianowym.

Sesj referatów zakoczy Eduard Nazarow, Dyrektor firmy „Gornyje maszyny – system jakoci”, który opowiedzia o systemie najsurowszej kontroli jakoci, jaki wprowadzono w przedsibiorstwach kompanii „Gornyje maszyny”.

„Firma „Gornyje maszyny – System jakoci” zapewnia cay niezbdny zestaw bada: od kontroli wejciowej surowca i akcesoriów do kocowego odbioru wyrobu. Obecnie ma miejsce certyfikacja zakadowych laboratoriów, atestowanie personelu, wdroenie efektywnych metod kontroli, zakupy nowoczesnych urzdze kontrolno – pomiarowych. W celu kontrolowania jakoci pozyskujemy równie jako partnerów znane midzynarodowe firmy kontrolne. Szczególnie chc podkreli, e wydajemy certyfikat jakoci wyrobu nie tylko na kady gotowy wyrób, ale równie na poszczególne wzy i czci. Potwierdza to oryginalne pochodzenie wyprodukowanych wyrobów oraz jej zgodno ze wszystkimi normami jakoci”, - podkreli Eduard Nazarow. Nowy wzór certyfikatów jakoci posiada duy zakres ochrony i jest dokumentem cisego zarachowania. Kady formularz ma swój unikalny numer ewidencyjny. Certyfikat potwierdzony jest pieczciami producenta i firmy „Gornyje maszyny – system jakoci”. Po zakoczeniu referatów uczestnicy zadawali pytania mówcom kompanii „Gornyje maszyny” i otrzymali od nich obszerne odpowiedzi. Nastpne podobne spotkanie dla obecnych i potencjalnych klientów kompania NPK „Gornyje maszyny” przeprowadzi w ramach „Wgiel Rosji i Mining 2011”, która odbdzie si w dniach 7-10 czerwca w Nowokuzniecku (Obwód Kemerowski, Rosja).