рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Wystawa „MinTech 2004”

Wystawa „MinTech 2004”
05.05.2004

Celem udziaіu w wystawie byіa prezentacja nowych opracowaс technicznych NPK „Gornyje maszyny”. Odbyіy siк rozmowy z nastкpuj№cymi przedsiкbiorstwami: „Kazcynk” S.A., UD „Ispat Karmet” S.A., „Bohater Akses Komir” sp. z .o.o. Zwiedzano Ulbiсski Zakіad Metalurgiczny i Riderrski GOK (Kazcynk). NPK „Gornyje maszyny” otrzymaіa dyplom za pomyњlny udziaі w 2 Miкdzynarodowej Wystawie „MinTech 2004”.


Возврат к списку