рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Wystawa „BAUMA/MINING 2004”

04.04.2004
Specjaliњci z zakіadów (DrМZ, DGM, GMS) pod kierownictwem zastкpcy dyrektora technicznego NPK „Gornyje maszyny” Arkadija Juriewicza Zonienko, a takїe przedstawiciele instytutów „Dongiprouglemasz”, „Awtomatgormasz” odwiedzili dwa pawilony wystawy, poњwiкcone sprzкtowi górniczo – kopalnianemu. Delegacja zapoznaіa siк z doњwiadczeniami niemieckich budowniczych maszyn i przeprowadziіa rozmowy o potencjalnej wspóіpracy.

Возврат к списку