Wentylatory Gornych maszyn bd pracowa w strefie wiecznej zmarzliny

18.12.2012

Dwa wentylatory odrodkowe gównej wentylacji WCD 42,5, z których jeden z zestawem rewersji i przeczenia strumienia powietrza , wyprodukowano dla kopalni "Workutinskaja".

Urzdzenia Kompanii zapewniaj w czynnych wyrobiskach górniczych atmosfer o parametrach, niezbdnych do prowadzenia robót górniczych. Przy tym wykorzystanie czstotliwociowego systemu regulacji obrotów silnika elektrycznego gwarantuje wysok ekonomiczno pracy w szerokim zakresie trybów wentylacyjnych.

Jak zauway Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”, „wspópraca z „Workutaugol” ma charakter dugoterminowy. "Gornyje maszyny” s gotowe zaproponowa górnikom Workuckiego Rejonu Geologiczno – Przemysowego szeroki wybór urzdze, a take zapewni serwis wykorzystywanego sprztu”.

Informacja „Wentylator odrodkowy”

Zapewnia podawanie powietrza do kopalni. Moe by stosowany w systemach wentylacji wielkich przedsibiorstw z brany metalurgicznej, chemicznej, tekstylnej oraz innych bran (na przykad w wielkich piecach, odlewniach, walcowniach oraz innych wydziaach). Dla potrzeb eksploatacji tych urzdze na powierzchni kopalni buduje si specjalny budynek – wentylatorni.

Wentylator WCD-42,5 dysponuje maksymalnym statycznym WSC (wspóczynnik sprawnoci) – 0,87 (najwyszy wskanik w szeregu wentylatorów odrodkowych i osiowych produkcji NPK „Gornyje maszyny”). Czstotliwo obrotów na minut wynosi od 125 do 500 obrotów. Moc silnika elektrycznego 2x3150 kW. Masa wentylatora bez urzdze elektrycznych wynosi 71 ton.

Bardziej szczegóowe informacje o urzdzeniach mona uzyska tutaj