рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Walerij Krupickij opowiedziaі o perspektywach ukraiсskiego budowania maszyn

07.12.2012

W swoim wyst№pieniu Walerij Krupickij skoncentrowaі siк na rozwoju obsіugi serwisowej jako perspektywicznym kierunku rozwoju biznesu budowy maszyn. „Dla naszej kompanii obsіuga posprzedaїna to jeden z trzech kierunków strategicznego rozwoju. Aby osi№gn№ж pozycje liderów w tym segmencie, otworzyliњmy juї dwa wydziaіy remontowe urz№dzeс górniczo –kopalnianych w Ukrainie i w Rosji, dostarczamy oryginalne czкњci zamienne i przechodzimy na serwis pogwarancyjny", - stwierdziі Walerij Krupickij.

VII Miкdzynarodowe Forum Ekonomiczne „Otwarty Donbas” odbyіo siк w Doniecku w dniach 5-6 grudnia 2012 r. Organizatorem byіa Doniecka Izba Przemysіowo – Handlowa. Program Forum dotyczyі kwestii gospodarczego i inwestycyjnego potencjaіu okrкgu donieckiego, a takїe prezentacji moїliwoњci wspóіpracy w kluczowych branїach i projektach. Na Forum przedstawiono nowe moїliwoњci biznesowe dla ukraiсskich i miкdzynarodowych firm z perspektyw№ rozwoju biznesu w Donbasie i z Donbasem.Возврат к списку