рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

W przedsiкbiorstwach grupy „Gornyje maszyny” wdroїono jednolity certyfikat jakoњci wyrobуw

20.01.2011

Nowe certyfikaty jakoњci s№ lepiej zabezpieczone, s№ dokumentami њcisіego zarachowania. Kaїdy formularz ma swój unikalny numer ewidencyjny. Certyfikat potwierdzony jest pieczкciami zakіadu - producenta i firmy „Gornyje maszyny – system jakoњci”. Certyfikat wydawany jest nie tylko na gotowe wyroby, ale równieї na poszczególne wкzіy i czкњci. Ten њrodek kontroli chroni nabywców przed zakupem podrabianych wyrobów, które produkuj№ póіlegalni producenci pod mark№ „Gornych maszyn”.

System korzystania z jednolitego certyfikatu obejmie wszystkie przedsiкbiorstwa grupy „Gornyje maszyny”. Od lutego certyfikaty bкd№ wydawane na wyroby Donieckiego Zakіadu Energetycznego, od kwietnia – Swierdіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn, od lipca – Kamieсskiego Zakіadu Budowy Maszyn.

W przyszіoњci dla potwierdzenia oryginalnoњci wyrobów bкd№ one równieї znakowane i plombowane.


Возврат к списку