рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

W NPK „Gornyje maszyny” mianowano Dyrektora Pionu Urz№dzeс Infrastrukturalnych

19.04.2012

Pan Mierzlikin urodziі siк w 1958 r. w 1982 r. ukoсczyі Permsk№ Politechnikк ze specjalnoњci№ „inїynier – mechanik”, w 1993 r. otrzymaі dyplom menedїera – ekonomisty na Uniwersytecie w Hamburgu (Niemcy). Pan Mierzlikin jest równieї dyplomowanym prawnikiem. Od 1990 r. doktor nauk technicznych. W 2003 r. otrzymaі stopieс doktora nauk ekonomicznych.

Pan Mierzlikin posiada wieloletnie doњwiadczenie w pracy w budowie maszyn i branїy górniczej. Byі naczelnikiem Zarz№du Kontaktów Miкdzynarodowych i Zagranicznych w Administracji Obwodu Permskiego, czіonkiem zarz№du firmy „Iskra – Turbogaz”, dyrektorem ds. gospodarki i finansów oraz dyrektorem wykonawczym Krasnokamskiego Zakіadu Budowy Maszyn „Nieftiegormasz”, czіonkiem zarz№du banku „Kauri” (Perm), Dyrektorem Generalnym Zachodnio – Uralskiego Koncernu Budowy Maszyn.

Przypomnijmy, їe od 1 marca w NPK „Gornyje maszyny” wprowadzono pionow№ strukturк organizacyjn№. Dyrektorem Pionu Urz№dzeс Њcianowych i Chodnikowych jest Aleksandr Kowalczuk, Dyrektorem Pionu Urz№dzeс dla górnictwa odkrywkowego jest Siergiej Rybaіko.


Возврат к списку