рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

W kopalni im. Zasiadko bкdzie pracowaі nowy przenoњnik zakіadu „Swiet szachtiora”

26.03.2013

Њcianowy przenoњnik zgrzebіowy SP326-70.16.1 o dіugoњci 290 metrów i mocy 2x160 kW z podwieszanym oprzyrz№dowaniem zostaі wyprodukowany przez fabrykк w ci№gu trzech miesiкcy i dostarczony górnikom w terminach kontraktowych. W ramach tego zamówienia dla górników zostaі wyprodukowany równieї system zasilania WSPK z dodatkowym blokiem napкdu.


Kopalniк im. Zasiadko wi№їe z wchodz№cym w skіad NPK „Gornyje maszyny” zakіadem „Swiet szachtiora” wieloletnia wspóіpraca. Przenoњnik SP326 przeznaczony do transportu wкgla z czoіa њciany przy eksploatacji іagodnie opadaj№cych pokіadów jest jednym z najbardziej potrzebnych w tym przedsiкbiorstwie wydobywczym.


Возврат к списку